Information
Annons
Information

Välkommen till skolsköterskan och skolläkaren

Låg och mellanstadiet

Skolsköterska och skolläkare ingår i Elevhälsan med Barn- och Utbildningsförvaltningen som uppdragsgivare. Vi som arbetar är skolsköterskor med specialistutbildning inom barn- och ungdomars hälsa samt skolläkare.

Vårt fokus ska i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevens utveckling mot målen i skolan. Eleverna får även hjälp med enklare sjukvårdsinsatser. Varje elev i grundskolan och grundsärskolan skall erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Eleverna kommer att erbjudas vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogram som påbörjats vid Barnhälsovården (BVC).

Elevernas hälsa dokumenteras i skolhälsovårdsjournalen som är en sekretessbelagd handling. Den är datoriserad och uppgifterna behandlas i enlighet med Patientdatalagen (2008:355)

Skolsköterskor och skolläkare har lagstadgad tystnadsplikt.

Är det något Du vill vi ska veta om Ditt barns hälsa, välkommen att ta kontakt med oss.
Kom ihåg att Du som förälder informerar skolpersonalen om det är något de behöver veta om Ditt barns hälsa. Vi inomelevhälsan hjälper gärna till att informera i samverkan med er.

Innehåll vid hälsobesök

F-klass          mätning av längd och vikt
                      synprövning
                      hörselundersökning
                      hälsosamtal med hälsoenkät som underlag
                      skolläkarkontakt vid behov

Åk 2              mätning av längd och vikt

vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

Åk 4              mätning av längd och vikt
                      ryggundersökning
                      hälsosamtal med hälsoenkät som underlag
                      Vid behov: synprövning, hörselundersökning, skolläkarkontakt

Åk 5              vaccination mot HPV (Human Papillom Virus) 2 doser.

För övrigt görs undersökningar vid behov och efter önskemål.

I samarbete med Region JH används en hälsoenkät som underlag för hälsosamtalet. Enkätsvaren avidentifieras, sammanställs och bearbetas statistiskt. Resultatet ger en bild av barn och ungas hälsa på gruppnivå i kommun och län.

Ring eller maila oss gärna!

Skolsköterska: Cecilia Moverare

Skolsköterskan finns på Mimergården på tisdagar, torsdagar och onsdagar förmiddagar (avvikelser i schemat förekommer).

Tel: 063-14 38 14                                    Mobil: 076-841 31 81

Cecilia.moverare@ostersund.se

Skolläkare: Kalle Maripuu         Tidbokning genom skolsköterskan

Information

Se upp för huvudlöss

Du kan stoppa huvudlössen – luskamma du också!

Problem med huvudlöss är störst i samband med skolstarten. Att vara uppmärksam vid terminsstarten gör att smittan kan upptäckas och behandlas tidigt. På detta sätt kan man minska smittspridningen.

Så kan du förebygga

Det bästa sättet att förebygga spridning av löss är att kamma håret med en kam med täta piggar (finkam, luskam) en gång i veckan.
Vet du att det förekommer huvudlöss i skolan eller i bekantskapskretsen finkammar hela familjen så att den som smittas kan behandlas.

Hur sprids lössen?

Huvudlöss sprids vanligen genom kontakt huvud mot huvud.
Lössen kan spridas genom kammar, borstar och mössor men riskan är liten då lössen bara överlever något dygn utan näring från hårbotten.

Så upptäcker du lössen

Ofta upptäcks lössen för att det kliar i hårbotten, men alla får inte klåda.
Huvudlusen som är en parasit i människans hårbotten håller sig fast i hårstråna med gripklor. Lusen är liten, den kan bli 2-3 mm lång.
De gulvita äggen (gnetterna) är 1 mm långa och sitter fastklibbade vid hårstråna nära hårbotten. Man kan upptäcka löss eller gnetter i håret eller hårbotten genom att kamma igenom håret över ett vitt papper. Om det finns löss så ramlar de ner på papperet och går oftast att se med blotta ögat. Om man kammar håret med lite balsam håller sig lössen stilla och blir lättare att upptäcka.

Behandling

Endast de som har huvudlöss ska behandlas.
Vid förekomst av löss: Behandla med det lusmedel som apoteket rekommenderar, följ anvisningarna noga och upprepa behandlingen efter rekommenderad tid.

Med Vänlig Hälsning

Medicinska delen av Elevhälsan

Mer info:

https://www.1177.se/Jamtland-Harjedalen/sjukdomar–besvar/hud-har-och-naglar/harbotten-och-harsackar/huvudloss/

Information

Hej!

Jag heter Emelie Fors och kommer att arbeta som rektor på Mimergården efter Göran. Jag har min bakgrund inom skolans värld då jag tidigare arbetat som lärare inom förskoleklass, fritids och grundskolan. Nu närmast kommer jag från förskolan där jag arbetat som rektor i tre år.

Jag ser verkligen fram emot det här läsåret – det känns både roligt och spännande att få lära känna alla elever och pedagoger! Hör gärna av dig om du har några funderingar!

Vänliga hälsningar,

Emelie Fors

072-242 94 68

emelie.fors@ostersund.se

Information

Cykeldag

Påminner om cykeldagen imorgon, torsdag. Vi cyklar till Blå porten där vi leker och fikar. Åter till lunchen. Ta med cykel eller kick, cykelhjälm! Fika om man vill och vattenflaska. Har man ingen hjälm får man gå.

Kan bli en tidigare sluttid. Vi slutar när brännbollsmatchen mellan personalen och åk 6 är slut, strax efter kl 13.