Information

Viktigt!

Igår och idag har vi fått ringa hem flera elever i klassen med förkylningssymtom. Nu är det extra viktigt att ni har uppsikt om ni ser eller hör något förkylningsliknande hemma. Samma gäller fortfarande: stanna hemma vid symtom, gärna test för Covid då får man komma tillbaka när man fått ett negativt svar. Annars är det att vara hemma tills förkylningen är över + 2 extra friskdagar.

Tack för att vi hjälps åt med detta

Information

Viktig info!

Nyheter för Barn- och utbildningsförvaltningen:

2021-06-01 15.19

LÄGESRAPPORT KRING CORONAVIRUSET FÖR BOUF 1 JUNI

BOUF har fortsatta “coronamöten” varje tisdag och fredag för att följa allt som rör våra verksamheter och de riktlinjer som gäller kring corona. Här följer den senaste informationen från BOUFs möte tisdag 1 juni.

Mer information om coronaviruset för BOUF

Från 1 juni gäller nationella regler för hemkarantän

Från och med idag 1 juni ersätts de regionala restriktionerna med de nationella folkhälsoråden för covid-19.

Det betyder att Region Jämtland Härjedalens regler för hushållskarantän inte längre gäller. Om någon i familjen visat symptom har rekommendationen tidigare varit att övriga i familjen också stannar hemma, i väntan på provsvar.

Enligt de nationella råden kan övriga familjemedlemmar gå till arbete och skolan medan man väntar på provsvar. Men om någon i familjen får ett positivt provsvar är det hemkarantän som gäller.

Till aktuell information på Folkhälsomyndighetens sida

Information om detta går ut till vårdnadshavare via Tempus.

Mötesförbud gäller fortfarande till 15 september

När det gäller regler kring mötesförbud och tjänsteresor inom kommunen är det kommunen själv som fattar beslut kring vilka regler som gäller. I förra veckan beslöt kommunledningen att förlänga mötesförbudet till 15 september.

Rekommendationen för sammanslagning av förskolor gäller även fritids

I förra veckans lägesrapport berättade vi att Regionen tagit fram rekommendationer för sammanslagning av förskolor sommaren 2021. Samma rekommendationer gäller även för fritids.

Rekommendationen finns nu under ”Övergripande information för förskolan och skolan” på sidan Coronainformation för BOUF

Information

Specialkost, hälsning från köket

Hej!

Jag hade missat detta och skickade hem blanketter till de som haft specialkost i nuläget, samt de som trodde att de behövde. Fyll i och lämna tillbaka imorgon, tisdag, eller så fort som möjligt. Alltså man gör en ny ”önskning” varje år.

Mvh Sara

Hej!
Inför höstterminen vill köket ha in nya Intyg för Specialkost redan nu. Blanketterna ska fyllas i och skrivas under av vårdnadshavare och lämnas till klasslärare.
Ni som haft specialkost och kommer att fortsätta ha det måste visa upp och lämna in nya läkarintyg tillsammans med det nya specialkostintyget. (Detta gäller ej Gluten) 
Elever med Anpassad Matsedel kontaktar skolsköterskan för utvärdering och godkännande. 


OBS! SKRIV PÅ INTYGEN VILKEN KLASS ELEVEN BÖRJAR I TILL HÖSTEN
Senast den 31/5-2021 skall Intyg för Specialkost lämnas in till köket på Mimergården för läsår 21/22 

Mvh Köket 

Information

Information kring ditt barns omdöme, IST

Nu är vi inne i en period där vi skriver omdömen till eleverna. I vanliga fall skulle vi också ha utvecklingssamtal med er föräldrar och elever, men med denna pandemi kan vi inte det. Vi kommer att skicka hem IUP (Individuell UtvecklingsPlan) där det står vad eleverna kan och vad hon/han behöver träna på. Känner ni att ni ändå vill ha ett samtal finns det möjlighet via teams eller telefon. Ni får då kontakta oss lärare.

De här uppgifterna finns digitalt på denna sidan. Klicka här: IST. Där kan ni kontinuerligt följa era barns lärande. Mer information om IST och hur ni loggar in finns här: Information om IST. Titta dagligen i barnens väskor. Några fick med sig sin i läxmappen idag, de andra får sin i ett kuvert under veckan,

Information

OBS! Viktig information till er vårdnadshavare!

Nedan kan du läsa information som ligger ute på polisens Facebooksida. Vi vill uppmärksamma er vårdnadshavare på detta och be er att ni pratar med era barn om detta. Vi kommer i skolan att prata om detta med eleverna i samtliga klasser på ett åldersadekvat sätt. Att förhindra kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier är något som vi arbetar kontinuerligt med i enlighet med vår plan mot kränkande behandling. 


”VIKTIGT MEDDELANDE ANGÅENDE DEN SÅ KALLADE ”TAFSARDAGEN” Vi ser ständigt nya typer av ”challenges” i sociala medier. Just nu utmanas killar att tafsa på tjejer i skolan och sedan sprida film på övergreppet. Det cirkulerar flera datum då detta ska göras och vanligast är 15 april. Att tafsa på någon är sexuellt ofredande. Att filma när man gör det kan vara kränkande fotografering. Att sedan sprida filmen är olaga integritetsintrång och/eller barnpornografibrott. Det här är brott som du kan hjälpa till att förhindra genom att prata med barn i din närhet. Var intresserad och uppmärksam på vad som händer, i skolan och på nätet. Berätta att det här är brottsligt, och hjälp till att polisanmäla om ett barn blir utsatt.” Fler råd till dig som är vuxen om unga på nätet: https://polisen.se/utsatt-for-brott/olika-typer-av-brott/delbart/rad-till-vuxna/

MVH/Göran Åkessonrektor Mimergården

Information

Viktig info!!!!

Nya rekommendationer från 1177.se:

​När våra elever/ditt barn är sjuk nu,med coronasymptom: förkylning, har luftvägssymptom, huvudvärk, feber, eller andra symptom som KAN vara covid-19 upmanar nu 1177 att lämna prov för covid-19. Detta gäller samtliga elever/personer från förskoleklass och uppåt. 
När någon i hemmet blivit sjuk eller väntar på provsvar, rekommenderas att samtliga i familjen stannar hemma.Därför kommer Mimergården vara särskilt noga med att SAMTLIGA elever i familjen är hemma när NÅGON i familjen är sjuk eller inväntar provsvar.MVH/Göran Åkesson, rektor Mimergården(Text nedan direkt saxat ur information från 1177.se)

Lämna prov vid minsta symtom

Om du har luftvägssymtom eller andra symtom som kan tyda på covid-19 ska du stanna hemma och även lämna prov för covid-19. Det gäller även om även du har lindriga symtom. Rekommendationen gäller för personer som går i förskoleklass eller är äldre.

Stanna hemma när någon i hushållet har insjuknat och väntar på provsvar

Alla i ett hushåll rekommenderas att i möjligaste mån vara hemma från det att någon i hushållet får symtom som kan stämma med covid-19.

Information

Viktig info från Securitas

Till vårdnadshavare angående Riktade insatser på Busstorget

Näringslivet, ordningsvakter och aktörer inom SSPF (socialtjänst, skola, polis och fritid) ser ett behov av att gå ut med information till er föräldrar om situationen kring busstorget i Östersund och affärerna runtomkring. Lägesbilden som presenteras är att det dagligen befinner sig många ungdomar från Östersund, Bräcke och Krokom från 11 år och uppåt nere på stan. De hänger i gäng utan vuxentillsyn och det kan stundvis bli rätt stökigt. Det är främst efter kl. 14.00 och fram till kl. 18.00.

Ungdomarna som samlas i grupperingar innebär att till exempel ordningsvakterna får lägga ner mycket resurser på att försöka skingra dem utifrån rådande restriktioner kring Covid-19. Utöver detta så förekommer även bråk och skrik från en del av ungdomarna vilket även stör ordningen. Det är inte alltid ordningsvakt och polis som är bäst på att hantera situationen utan vi önskar att fler föräldrar fanns på plats och talade sina barn tillrätta och får dem därifrån.

Vi vill därför vädja till Er föräldrar om att säkerställa att ditt barn inte uppehåller sig i onödan på busstorget med omnejd. Om du som förälder är osäker på vart ditt barn befinner sig under eftermiddagarna så rekommenderar vi starkt att ni åker till stan och kollar och prata gärna med ordningsvakter, polis eller Uppsökande teamet på plats. De som arbetar i dessa områden kommer givetvis att vara behjälpliga och även vid behov kontakta er om ert barn ses ensam i dessa miljöer och i fel umgänge.

Tack för att Vi alla hjälps åt!

SSPF – skola, socialtjänst, polis och fritid

Securitas

Information

PAX i skolan

Vi på Mimergården satsar stort på att öka tryggheten och studieron för eleverna. Som en del av detta har lärare och pedagoger i åk 1 och 2 gått en utbildning i en metod som heter ”PAX i skolan”. PAX är en forskningsbaserad modell för hur vi kan skapa en utvecklande lärmiljö och består av tio verktyg som tillsammans har visat sig öka tryggheten hos eleverna, öka studieron i klassrummet och på längre sikt minska risken för skolmisslyckanden och psykisk ohälsa. PAX-verktygen syftar till att öka tydligheten och strukturen för att ge eleverna en ökad förutsägbarhet, hjälp med självreglering samt skapar ett gott klassrumsklimat. 

Vi lärare som har gått utbildningen kommer successivt introducera PAX-verktygen i klasserna. Under den här tiden får vi också handledning av personal på elevhälsan om hur vi bäst tillämpar metoden.

Ni kommer säkerligen att höra era barn prata om PAX hemma så därför vill vi förklara några saker ni kanske kommer höra om. I metoden använder man två nya ord: PAX och Bliim. PAX är beteenden som vi vill se mer av i olika aktiviteter och som bidrar till trygghet och studiero. Bliim är beteenden som vi övar på att göra mindre av.

Senare under terminen kommer ni också att få hem något som heter Hissningar. Det är snälla lappar som eleverna kommer att skriva till varandra. 

Ni får gärna ställa frågor till mig och mina kollegor om hur arbetet fortlöper. Och undrar ni något om PAX som arbetssätt kan ni läsa mer på hemsidan.

 www.paxiskolan.se