Information

PAX i skolan

Vi på Mimergården satsar stort på att öka tryggheten och studieron för eleverna. Som en del av detta har lärare och pedagoger i åk 1 och 2 gått en utbildning i en metod som heter ”PAX i skolan”. PAX är en forskningsbaserad modell för hur vi kan skapa en utvecklande lärmiljö och består av tio verktyg som tillsammans har visat sig öka tryggheten hos eleverna, öka studieron i klassrummet och på längre sikt minska risken för skolmisslyckanden och psykisk ohälsa. PAX-verktygen syftar till att öka tydligheten och strukturen för att ge eleverna en ökad förutsägbarhet, hjälp med självreglering samt skapar ett gott klassrumsklimat. 

Vi lärare som har gått utbildningen kommer successivt introducera PAX-verktygen i klasserna. Under den här tiden får vi också handledning av personal på elevhälsan om hur vi bäst tillämpar metoden.

Ni kommer säkerligen att höra era barn prata om PAX hemma så därför vill vi förklara några saker ni kanske kommer höra om. I metoden använder man två nya ord: PAX och Bliim. PAX är beteenden som vi vill se mer av i olika aktiviteter och som bidrar till trygghet och studiero. Bliim är beteenden som vi övar på att göra mindre av.

Senare under terminen kommer ni också att få hem något som heter Hissningar. Det är snälla lappar som eleverna kommer att skriva till varandra. 

Ni får gärna ställa frågor till mig och mina kollegor om hur arbetet fortlöper. Och undrar ni något om PAX som arbetssätt kan ni läsa mer på hemsidan.

 www.paxiskolan.se

Information, Veckobrev

Idrotten på Mimergården EJ sporthallen!!!!!

Hej!

Eftersom det kom nya direktiv förra veckan kring idrotten kommer här ny information som gäller v.2-3. Vi håller oss på Mimergården samtliga lektioner och samlas utanför er ingång. 
V. 2 Tisdag – Lekar ute Fredag – Lekar ute 
V. 3 Tisdag – INSTÄLLT pga Pax utbildning, Sara har idrotten. Fredag – Skridskor 

Inget ombyte krävs och ingen duschning är tillåten just nu. 

Vi kommer ha skridskor framöver och vill gärna att ni ser över om ni har egna samt hjälm. Vi har några par att låna ut.

Sara skriver i veckobrevet för varje vecka vad som gäller.

Information

Info angående Covid-19

BARN I FÖRSKOLAN OCH ELEVER I GRUNDSKOLAN SKA STANNA HEMMA OM EN FAMILJEMEDLEM ÄR SMITTAD AV COVID-19

Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommen­dationer. Om covid-smitta finns i hemmet omfattas nu även barn i förskole- och grund­skoleålder av hemkarantän, precis som övriga familjemedlemmar.

De nya rekommendationerna syftar i huvudsak till att skapa arbetsro och tillåta att fokus läggs på förskolan och skolans pedagogiska arbete. Folkhälsomyndigheten vill betona att bedömningen om barnens låga smittsamhet, att de generellt sett får milda symtom och att de inte är drivande i smittspridningen kvarstår. Beslutet gäller från och med 1 december 2020.

Elever kan få skoluppgifter

Om en elev i grundskolan behöver vara hemma på grund av hemkarantän, ska vårdnadshavare kontakta skolan för att planera för hemundervisning samt om/vilka underlag behövs för att eleven ska få betyg.

Om ett barn eller någon i familjen blivit sjuk

Barn ska (även om de är symtomfria) vara hemma lika länge som övriga familjemedlemmar sitter i karantän, det vill säga 7 dygn från att det positiva provet lämnades (alltså provet som bekräftade covid-19). Om fler familjemedlemmar insjuknar påbörjas en ny 7-dagars karantän från varje nytt positivt prov.

Barn från förskoleklass och uppåt bör provtas dag 5 om de är symptomfria, tidigare om de får symptom innan dess. Det är viktigt för att förhindra onödigt lång karantän, eftersom det är troligt att barnet testas positivt i provtagning även om barnet inte har symtom. Även yngre barn kan provtas, det är upp till föräldern att avgöra om de vill det.

Om någon i familjen har blivit sjuk finns information från Folkhälsomyndigheten

Mer information om Folkhälsomyndighetens beslut

Information

Rektorsbrev

Hej på er!

Som Ni vet ökar smittspridningen av Covid-19. Vi måste vara försiktiga! Därför informerar jag om några punkter Du som vårdnadshavare bör känna till:
Besöksförbud: I denna vecka införde vi på Mimergården besöksförbud för er föräldrar. Detta innebär att Ni som hämtar och lämnar barn, gör det ute på skolgården. Anslag är uppsatt med telefonnummer till avdelningarna, så kan personalen hjälpa till runt det.
Kunskapsverkstaden: Under veckorna 48 till 51 är kunskapsverkstaden inställd. Vi börjar igen onsdagen 13 januari 
Terminsavslutning 18 december: Eleverna går i skolan 08.00 till 09.30 denna dag. Man kommer att avsluta i sitt eget klassrum, och sedan kommer ut 09.30. Inga föräldrar får vara med, tyvärr.

Vårterminen börjar måndag 11 januari.
Familjemedlem som är sjuk i Covid-19: Jag önskar att Ni kontaktar klasslärare eller rektor. Jag som rektor önskar att barnen i familjen då stannar hemma, nu även under skoltid. Det gäller att få stopp på smittspridningen.
Era barn är fantastiskt duktiga att följa regler runt Corona!Våra elever upplevs friska, och det beror just på att de är duktiga att tvätta händer och följa andra råd. Men också att Ni som vårdnadshavare är duktiga att hålla era barn hemma vid minsta symtom, och det är jag oerhört tacksam över! 🙏


Ha en bra helg!MVH/Göran Åkessonrektor Mimergården

Information

Viktig info från Göran ang hämtning/lämning

För att undvika smittspridning ber vi er tänka på följande:
Rutiner när man lämnar och hämtar barnen: 


Försök att lämna och hämta barnen ute på skolgården, i så stor utsträckning som möjligt. Ibland behöver man gå in för att kontrollera att barnen har rätt saker på sin hylla. Det är då bra om man gör det när det är få personer i kapprummet. Tänk på att hålla avstånd. Om Ni går in, är det bara en som går in, de andra i familjen väntar ute.


MVH/Göran Åkesson Rektor Mimergården