Information
Annons
Information

Temakväll för vårdnadshavare Torsdag den 16/3 2023

Mimergårdens elevhälsoteam och skolläkare Kalle hälsar välkommen till temakvällen om barn, skärm och rörelse! Under kvällen kommer vi att diskutera vikten av en balans mellan skärmtid och fysisk aktivitet för barns hälsa och utveckling. 

F- 3 17.00 – 17 45 

4 – 6 18.00 – 18.45 

Under kvällen kommer det finnas möjlighet att ställa frågor och diskutera med andra vårdnadshavare och medlemmar från elevhälsoteamet. 

Med vänliga hälsningar Elevhälsoteamet. 

Information

Information om nationella prov åk 3

Efter sportlovet börjar vi med nationella prov i åk 3 i Svenska/SVA och Matematik. Proven kommer att ligga på lektionstid. Vid några tillfällen kan vi behöva förlänga skoldagen för vissa elever, med ca 30 minuter. Detta för att eleverna måste börja och avsluta ett prov på samma dag. Vi meddelar berörda vårdnadshavare innan dessa tillfällen.

Information från Skolverket om nationella proven:

Information

Idrott tisdag

Det går inte att åka skridskor. Det blir idrott inne imorgon tisdag. Samling ombytt och klar kl 8Sporthallen. Ta med ombyte och dusch. Mimergänget går 7:45!

Ni som har egna skidor här kan ta hem dom, det blir ingen mer skidåkning under skoltid. Som läget ser ut nu så går det inte att åka skridskor heller så ni kan få ta hem dom också. Hjälmarna kan vara kvar ifall de vill åka madrass.

Information

Skogsmoloppet på fredag 24/2

Det blir Skogsmoloppet på fredag!

Vi samlas i klassrummen på morgonen, som vanligt. Vi samlar varv i klassen och fokuserar inte på tävling eleverna emellan, vi gör detta samlande tillsammans i åk 3. Inget extra fika ska tas med, vanlig fruktstund i klassrummet innan vi går. Har man skidutrustning hemma eller kan låna av någon så rekommenderar vi det eftersom det finns ett begränsat antal låneskidor nu när hela skolan åker samtidigt.