Föräldrarådsprotokoll

Föräldrarådsprotokoll

Kom i håg att ni kan lämna punkter, frågor eller åsikter i den stora svarta brevlådan i stora entrén

Protokoll Mimergårdens föräldraråd 12/1 2020

1. Mötets öppnande

2. Presentationsruda, närvarande: Göran Åkesso (rektor), Anders Kronlund (5a, 1röd, 2röd), Ullis (5b, 4a), Malin Eriksson (4a, 2grön), Ronja Näppä Hansson (F grön, 2grön), Jennike Larsson (F grön, 4a), Emilia Vest (F grön), Josefine Stefansson (4b), Linda Bylsäter Hansson (5b), Sergio (F röd), Mervi (F röd), Anna Hallqvist (1röd), Johan (3röd)

3. Val av ordförande: Göran Åkesson

4. Val av sekreterare: Linda Bylsäter Hansson

5. Val av justerare: Sergio, Anna Hallqvist

6. Föregående protokoll: Föregående protokoll bordläggs

· Toaletter ska vara åtgärdade så att de i låst läge inte öppnas om någon rycker i handtaget utifrån

· Skräpiga trapphus: Trapphusen ska vara städade, de upplevs som bättre nu än innan.

7. Fritidshem: Sammanslagning i sommar under veckorna 27-31. Sammanslagningen kommer att vara på Mimergården

8. Fritidsklubb: Inget beslut taget än vad gäller om fritidsklubben ska fortsätta vara öppen eller att det ska vara inskrivning mot avgift. Kommunen förväntas fatta beslut om detta den 26 februari 2020. Förändringen kommer i så fall vara från och med HT-20.

9. Schemabrytande aktiviteter och lovdagar:

· 28 februari – Skogsmoloppet

· 12 maj – Fritidshemmen dag på eftermiddagen

· 26 maj – Mimerkväll

· 12 juni – skolavslutning

· 20 och 22 maj – lovdagar

10. Diskrimineringsplanen är reviderad: Kommer att läggas ut på hemsidan och bloggar när den är helt fastställd. Enligt den friendsenkät som gjorde 2019 så har mycket blivit bättre enligt eleverna. Exempelvis är det en procentuell halvering av de elever som känner sig otrygga vid toaletter och omklädningsrum.

Eleverna känner sig mer otrygg på nätet än tidigare enkät. Skolkuratorn kommer att under våren gå ut i klass 4-5 och informera om nätet och vad man ska tänka på när man är där.

11. Övriga frågor

– Musikundervisning: Den utgår ofta. Frågan kom om man har tagit detta i beaktning inför nästa år när 6-orna ska ha betyg i alla ämnen. Det pågår en samverkan med Torvallaskolan vad gäller att ämnen som musik, hemkunskap, bild och B-språk eventuellt ska ske på Torvallaskolan för att säkerställa de ämnena.

– Mailadresser till lärare: Önskemål om att det finns mailadresser till respektive lärare på bloggen. Göran ska se till att det åtgärdas.

– Finns planer om eventuell utflykt för 6-orna nästa år? Inget planerat, Göran tar frågan vidare

– Kvarglömda kläder: Har samlats ihop och tvättats. Kommer i första hand att lämnas till behövande familjer genom värmestugan. Övriga kläder lämnas vidare till någon second handbutik i Östersund. Nästa rensning kommer att ske runt påsk, påminner om att kolla igenom korgarna då det är mycket kläder som glöms kvar

– Paviljonger: Det blir inga paviljonger nästa skolår då 6-orna blir kvar, avdelning Gul kommer att kunna nyttjas eftersom grundsärskolan flyttar. Det är ännu inte beslutat vilka klasser som ska vara på vilka avdelningar.

12. Nästa möte: 7 maj 2020 kl. 18.00

Annons
Föräldrarådsprotokoll

Föräldrarådsprotokoll

Protokoll Mimergårdens föräldraråd 9/12 2019

1. Mötets öppnande

2. Presentationsrunda Närvarande; Göran Åkesson(rektor), Cecilia Thorgerson (lärare), Josefin Stefansson, Mikael Göransson, Mervi Kemppainen, Pernilla Fredriksson, Ronja Näppä Hansson samt Johan Andersson.

3. Val av ordförande: Göran Åkesson

4. Val av sekreterare: Mervi Kemppainen

5. Val av justerare; Johan Andersson och Ronja Näppä Hansson

6. Föregående protokoll; Föregående protokoll bordläggs.

-Toaletter: Vaktmästaren Hasse och Göran kommer att göra en genomgång tillsammans av skolan toaletter och lås, Göran återkommer med resultat när detta genomförts.

-Mer grönsaker till lunch och uppdelning i skålar: Det serveras 5 byttor grönsaker till lunchen.

-Mer vuxna i kapprummet: Under kl 7.30-08.00 är kapprummen förstärkt med fler vuxna, och till viss del under resten av dagen i mån av personal.

7. Utskick av protokoll; Senast 2 veckor efter mötet ska protokollet vara utskickat.

8. Elevvårdsprotokoll;

Frågor som tagits upp är

– Förekomst av fula ord hos vissa barn

Det finns elever som använder fula ord i skolan. Eleverna själva har kommit med olika ideer hur de kan stoppa användande av detta, exempel så föreslår eleverna att de kan säga till en vuxen eller den enskilda när fula ord uttalas. Att den enskilde själv kan styra eller stoppa sig själv från att uttala fula ord. Vidare föreslogs att lärare skickar hem lapp till föräldrarna samt införa ett poängsystem.

– Arbetsro i klassrum och idrott

Det finns olika metoder att arbeta med arbetsro i klassrummen samt idrotten. En metod som vissa klasser arbetar efter är ”trafikljuset” där trafikljusens tre färger används för att få till arbetsro i klassrummet. Där röda ljuset står för att det ska vara tyst i klassrummet, orange, ok för småprat under arbete och grönt för att det är ok att prata. Andra förslag till förbättrad arbetsro var att ha musik i klassrummet samt att elever som stör stannar inne och jobbar under rasten.

– Pulshöjande aktivitet

Eleverna har pulshöjande aktiviteter några gånger i veckan eller i vissa klasser varje dag, dessa utövas under skoldagen. Vissa klasser har pulshöjande aktivitet på morgonen innan lektion där de springer en kortare runda runt skolan, andra ha pulshöjande aktivitet 5 minuter före och efter lektion där olika pulshöjande rörelser görs. De är okej att ha olika pulshöjande aktiviteter i klasserna.

Resultat av den pulshöjande aktiviteten upplevs som positivt från lärare, då det upplevs som lugnare på lektionerna. Eleverna själva upplever att de får en bättre hälsa, att de arbetar bättre och känner sig piggare i skolan och vill fortsätta med aktiviteten.

På senaste stor röris förekom det elever som inte ville vara med och göra rörelserna. Det är bra att elever som känner att de inte vill följa rörelserna, får alternativa rörelser att göra under rörisen som passar dem.

9. Fritidshem

Fritidshemmet har stängt för planering vid 3 tillfällen under vårterminen, aktuella datum är 7 januari 2020, 20 maj 2020 samt 8 juni 2020. De barn som är i behov av fritids dessa dagar kommer då hålla till på Ängsmogården. Klubben kommer att hålla stängt den 7 januari 2020. Det är önskvärt att lägga in behovet av fritids dessa datum i Tempus i god tid, för möjlighet att göra en bra planering för den dagen utifrån måltider samt personal.

10. Fritidsklubben, förslag på ändring, tjänstemannaförslag; Tidigare i höst kom ett tjänstemannaförslag på att slopa den avgiftsfria fritidsklubben. Politikerna har inte fattat något beslut i denna fråga utan skjutit fram beslutet. Förslaget har inte väckt positiva känslor hos föräldrar på skolan där de vuxna ser en försämring för de elever som berörs av detta, om förslaget går igenom.

11. Friendsenkät; Eleverna har fått svara på en Friendsenkät tidigare i höst, återkoppling av enkäten kommer i veckan. Det kommer även en Friendsrepresentant från Umeå som kommer att träffa 12 elever på Mimergården för att höra om Friendsarbetet som är på skolan. Det är 5e året som skolan har ett samarbete med Friends.

11a. El Sistema; Det är slut med El Sistema för denna termin. El Sistema upplever att det har varit roligt att spela och sjunga på Mimergården. Det har varit bra med besökare under onsdagarna, ca 70 st personer varje gång. El Sistema kommer tillbaka för att underhålla oss i vår.

12. Skolavslut; Det är skolavslutning på Mimergården den 18 december 2019. Avslutningen hålls mellan kl. 8-9.30. Efter det så är det hemgång eller fritidshem/klubb för de som behöver det.

13. Kvarglömda kläder; Det finns lådor för kvarglömda kläder vid båda ingångarna på grön och röd, lådor finns även på blå avdelning samt stora entrén. Tyvärr blir dessa kvarliggande kläder liggandes länge i lådorna, trots påminnelse att hämta och ta hand om kläderna. Vi beslutade att kläder som inte tas hand om kommer att tas rätt på och skänkas till hjälporganisationer i stället för att slängas. Rensning görs ca 4 ggr per år.

14. Punkter från föräldrar;

1. Skräpiga trapphus: Trapphusen upplevs som skräpiga på Mimergården där det finns rester av fruktskal, papper och pinnar/kottar. Detta lyfts på avdelningarna för att arbeta vidare med lösningar.

2. Önskemål att inte ändra tid för föräldraråd.

Det är bra att undvika att ändra tiden för föräldraråd.

3. Måltider

Det finns elever som upplever att det inte finns tillräckligt med mat vid lunchen, och inte kan äta sig mätta. Om maten skulle ta slut på en avdelning så kan det hämtas mat i köket eller på de andra avdelningarna. Generellt så ska maten räcka och vissa maträtter är portionerade men mat såsom lasagne, grytor osv upplevs ta slut snabbare.

15. Vårens föräldrarådsmöten; Datum och tid för vårens föräldraråd är 12/2-2020 samt 7/5-2020 kl. 18.00

16. Kallelse; Kallelse för nästa föräldraråd görs av sekreteraren, 2 veckor innan mötet.

Kom ihåg att du som förälder alltid kan kontakta en av representanterna eller rektor med frågor, synpunkter och förslag som ska lyftas i föräldrarådet.

Föräldrarådsprotokoll

Föräldrarådsprotokollet,

Ursäkta för sent utskick, trodde helt enkelt att vi hade fixat det. Vi ska bättra oss till nästa gång!

Protokoll Mimergårdens föräldraråd 7/10 2019

 1. Mötets öppnande

  Presentationsrunda
  Närvarande; Göran Åkesson (rektor), Cecilia Thorgerzon (lärare), Josefine Stefansson, Malin Svemark, Anders Lagroix Kronlund, Sergio Diaz, Mikael Göransson, Hanadi Dana, Anna Hallqvist, Mervi Kemppainen, Jannike Larsson, Emilia Westh, Johan Andersson,
 • Val av ordförande; Göran Åkesson

  Val av sekreterare; Emilia Westh
 • Val av justerare; Josefine Stefansson och Malin Svemark
 • Föregående protokoll; Föregående protokoll bordläggs.
 • Utskick av protokoll; Senast 2 veckor efter mötet ska protokollet vara utskickat.
 • Elevrådsprotokoll; Elevråd skedde 19/9 -19.
  De inkom många frågor och åsikter från klasserna.
  – Både barn och vuxna går in med skor vilket inte är okej. Göran kollar upp med städ om att se till så att skoskydd finns dagligen vid varje ingång.  
  – Det finns barn som säger elaka saker mot andra.
  – En klass önskar krokar till hyllor. Det är köpstopp för tillfället men Göran tar det vidare när köpstoppet hävs.
  – Mer grönsaker till lunch och även uppdelat i olika skålar – Göran lyfter frågan med skolköket.
  – Mer vuxna i kapprummet – Skolan ser över schemat för att möjliggöra mer personal
  Det funkar bra:                                                                 Det funkar mindre bra:
  Bodarna ute på skolgården och lek i skogen           Fotbollsplanen, där blir det mycket bråk.
  Varje klass får tillbaka frågor att diskutera och arbeta med:
  Hur väljer vi rättvisa lag t.ex. i fotboll?
  – Vi håller koll på om någon är ensam och frågar om den vill vara med
  – Vi är försiktig med skolan och andras saker.
  – Hur gör vi med vinterns snöbollskrig?
 • Mimergårdens ordningsregler; Göran går igenom skolans ordningsregler.
  Det är samma som förut men i annan layout.
 • Skolfotografering; Genomförd idag, 7/10.
  Det gick snabbt och smidigt och med liten frånvaro.
  Viktigt att alla lägger ut beställningskoderna på bloggarna.
  Frågan om vi ska ha skolkatalog kommer upp och för att en beställning ska kunna göras krävs det minst 50 beställningar. Malin skriver ut lappar och delar ut till klasslärarna som delar ut till eleverna. Lapparna ska lämnas in senast 18/10.
 • Uppmaning; Se över barnens extrakläder. Det ligger enormt mycket kläder runt om på skolan ”utan ägare”. Kolla även igenom barnens lådor då det många gånger saknas kläder som behövs, t.ex. byxor och strumpor då barnen blir blöt ofta nu under hösten.
 •  Nuläge; Kommunen har beslutat om ny skolindelning utifrån att skollagen säger att skolan ska vara uppdelad i låg-, mellan- och högstadier. Fr.o.m. hösttermin 2020 blir Mimergården en F-6-skola. Särskolan flyttas till Körfältet för att göra plats för åk 6.
  Skolan kommer diskutera organisationen under vårterminen.
 • www.mimergarden.seNy webbadress för att snabbt och enkelt komma till Mimergårdens sida på Östersunds kommuns hemsida. Där finns skolans plan för diskriminering och kränkande behandling, kontaktuppgifter och annan information.
  Där ligger även alla bloggar länkade så att det enkelt går att hitta.
 • Punkter från föräldrar;
  1. Information:
  Likvärdig information i bloggar önskas. Lössinformationen gick t.ex. endast ut i två bloggar under fredagen. Göran förklarar att det kan ha att göra med att informationen kommer till skolans vetskap sent under dagen vilket innebär att många lärare redan har hunnit gå hem.
  Förslag från föräldrarådet är att i alla fall fritids/klubben lägger ut informationen snabbt då dom är på plats under hela dagen.
  2. Skolmat: Önskemål inkommer att kökspersonalen ska ha bättre koll på allergener och vad maten innehåller samt skriva upp det på matsedeln. 
  Mimergårdens elever erbjuds endast en maträtt varje dag (övriga kommunen erbjuds två) p.g.a. platsbrist.
  3. Duscharna: Duscharna på Torvallaskolan är under all kritik. Smutsiga och luktar illa.
  Många elever vill inte duscha. De är i stort behov av renovering men en eventuell storstädning kommer ske av Torvallaskolan då deras elever uttrycker samma sak.
  4. Toaletter: Eleverna påpekar att låsen på toaletterna är dåliga. Enligt vaktmästaren Hasse funkar låsen bra. Efter förtydligande från föräldrar så är det att handtagen åker ner när någon på utsidan rycker i dörren. Göran tar det vidare till Hasse och de kollar upp en lösning. Det är även dåligt ljus på toaletten. Hasse byter lampor med jämna mellanrum men en anledning till känslan av dåligt ljus kan vara att ljuset går igång långsamt.
  5. Cyklar: Någon/några skruvar lös muttrar/skruvar på cyklarnas hjul. Göran tar det vidare till klasserna.
  6. Tempus/Dexter: Vissa datum har varit/är låsta i Tempus. Göran svarar att kommunen gjorde en mindre bra låsning av flera veckor under sommarlovet och de dagar som är låsta under hösten är datum då fritids har planeringsdagar och för att undvika att stå med för mycket personal och för mycket mat beställt så provar de den här metoden.
  I Dexter går det endast att anmäla frånvaro. Vill man nämna en anledning så får det ske via mail/sms.

 • Nästa möte; 3/12 kl. 18.00

Kom ihåg att du som förälder alltid kan kontakta en av representanterna eller rektor med frågor, synpunkter och förslag som ska lyftas i föräldrarådet!

Klass Kontaktuppgifter
Fsk Röd Mervi Kemppainen; mervikemppainen76@gmail.com
Sergio Diaz; zodiaz62@gmail.com
Fsk Grön Emilia Westh; emiliawesth@live.se
Jannike Larsson; jannike_larsson@hotmail.com
1 Röd Mikael Göransson; medborgare063micke@gmail.com
Anna Hallqvist; anna_hallqvist@outlook.com
1 Grön Hanadi Dada; hanadi_dada@hotmail.com
2 Röd Malin Svemark; 87malin.s@gmail.com
Madeleine Larsson; madeleine.larsson@telia.com
2 Grön Malin Eriksson; malin.b.eriksson@lansstyrelsen.se Ronja Näppä Hansson; remnhansson@gmail.com
3 Röd Pernilla Fredriksson; p-f25@hotmail.com Johan Andersson; joa.andersson@gmail.com
3 Grön  
4A Ulrika Jönsson; ulrikaj87@hotmail.com
Malin Eriksson; malin.b.eriksson@lansstyrelsen.se
4B Josefine Stefansson; j_stefansson@hotmail.com
Jonathan Bonin; ordforande.Teamfx@gmail.com /jonathan.stuntman@gmail.com
5A Anders Kronlund; kronlundanders@hotmail.com
Johan Andersson; joa.andersson@gmail.com
5B Linda Bylsäter Hansson, libyha@hotmail.com
Ulrika Jönsson; ulrikaj87@hotmail.com
Rektor Göran Åkesson; goran.akesson@ostersund.se
Föräldrarådsmail frad.mimergarden@gmail.com