Veckobrev

Föräldrastöd Östersunds kommun 0-18 år

Hej. Nu startar vi på Familjelotsen (Förälder Östersund) snart upp några av höstens kostnadsfria föräldrakurser! Hjälp oss gärna att sprida denna information till föräldrar och andra viktiga vuxna som har barn mellan 0-18 år inom Östersunds kommun. Se den bifogade filen. Tyvärr är översättningarna försenade pga nya upphandlingar. Men översättningar förväntas komma ut under vecka 35. Översättningarna kommer att finnas på engelska, persiska, somaliska, tigrinja, ukrainska och arabiska. Om man behöver språkstöd för att kunna delta på kurserna så ska vi försöka ordna det. Behov av extra stöd (ex språkstöd) anges i anmälan. 

Läs mer om verksamheten via hemsidan https://www.ostersund.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/stod-till-familjer-och-foraldrar/familjelotsen.html

Information

Välkommen till skolsköterskan och skolläkaren

Låg och mellanstadiet

Skolsköterska och skolläkare ingår i Elevhälsan med Barn- och Utbildningsförvaltningen som uppdragsgivare. Vi som arbetar är skolsköterskor med specialistutbildning inom barn- och ungdomars hälsa samt skolläkare.

Vårt fokus ska i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevens utveckling mot målen i skolan. Eleverna får även hjälp med enklare sjukvårdsinsatser. Varje elev i grundskolan och grundsärskolan skall erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Eleverna kommer att erbjudas vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogram som påbörjats vid Barnhälsovården (BVC).

Elevernas hälsa dokumenteras i skolhälsovårdsjournalen som är en sekretessbelagd handling. Den är datoriserad och uppgifterna behandlas i enlighet med Patientdatalagen (2008:355)

Skolsköterskor och skolläkare har lagstadgad tystnadsplikt.

Är det något Du vill vi ska veta om Ditt barns hälsa, välkommen att ta kontakt med oss.
Kom ihåg att Du som förälder informerar skolpersonalen om det är något de behöver veta om Ditt barns hälsa. Vi inomelevhälsan hjälper gärna till att informera i samverkan med er.

Innehåll vid hälsobesök

F-klass          mätning av längd och vikt
                      synprövning
                      hörselundersökning
                      hälsosamtal med hälsoenkät som underlag
                      skolläkarkontakt vid behov

Åk 2              mätning av längd och vikt

vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

Åk 4              mätning av längd och vikt
                      ryggundersökning
                      hälsosamtal med hälsoenkät som underlag
                      Vid behov: synprövning, hörselundersökning, skolläkarkontakt

Åk 5              vaccination mot HPV (Human Papillom Virus) 2 doser.

För övrigt görs undersökningar vid behov och efter önskemål.

I samarbete med Region JH används en hälsoenkät som underlag för hälsosamtalet. Enkätsvaren avidentifieras, sammanställs och bearbetas statistiskt. Resultatet ger en bild av barn och ungas hälsa på gruppnivå i kommun och län.

Ring eller maila oss gärna!

Skolsköterska: Cecilia Moverare

Skolsköterskan finns på Mimergården på tisdagar, torsdagar och onsdagar förmiddagar (avvikelser i schemat förekommer).

Tel: 063-14 38 14                                    Mobil: 076-841 31 81

Cecilia.moverare@ostersund.se

Skolläkare: Kalle Maripuu         Tidbokning genom skolsköterskan

Information

Se upp för huvudlöss

Du kan stoppa huvudlössen – luskamma du också!

Problem med huvudlöss är störst i samband med skolstarten. Att vara uppmärksam vid terminsstarten gör att smittan kan upptäckas och behandlas tidigt. På detta sätt kan man minska smittspridningen.

Så kan du förebygga

Det bästa sättet att förebygga spridning av löss är att kamma håret med en kam med täta piggar (finkam, luskam) en gång i veckan.
Vet du att det förekommer huvudlöss i skolan eller i bekantskapskretsen finkammar hela familjen så att den som smittas kan behandlas.

Hur sprids lössen?

Huvudlöss sprids vanligen genom kontakt huvud mot huvud.
Lössen kan spridas genom kammar, borstar och mössor men riskan är liten då lössen bara överlever något dygn utan näring från hårbotten.

Så upptäcker du lössen

Ofta upptäcks lössen för att det kliar i hårbotten, men alla får inte klåda.
Huvudlusen som är en parasit i människans hårbotten håller sig fast i hårstråna med gripklor. Lusen är liten, den kan bli 2-3 mm lång.
De gulvita äggen (gnetterna) är 1 mm långa och sitter fastklibbade vid hårstråna nära hårbotten. Man kan upptäcka löss eller gnetter i håret eller hårbotten genom att kamma igenom håret över ett vitt papper. Om det finns löss så ramlar de ner på papperet och går oftast att se med blotta ögat. Om man kammar håret med lite balsam håller sig lössen stilla och blir lättare att upptäcka.

Behandling

Endast de som har huvudlöss ska behandlas.
Vid förekomst av löss: Behandla med det lusmedel som apoteket rekommenderar, följ anvisningarna noga och upprepa behandlingen efter rekommenderad tid.

Med Vänlig Hälsning

Medicinska delen av Elevhälsan

Mer info:

https://www.1177.se/Jamtland-Harjedalen/sjukdomar–besvar/hud-har-och-naglar/harbotten-och-harsackar/huvudloss/

Information

Hej!

Jag heter Emelie Fors och kommer att arbeta som rektor på Mimergården efter Göran. Jag har min bakgrund inom skolans värld då jag tidigare arbetat som lärare inom förskoleklass, fritids och grundskolan. Nu närmast kommer jag från förskolan där jag arbetat som rektor i tre år.

Jag ser verkligen fram emot det här läsåret – det känns både roligt och spännande att få lära känna alla elever och pedagoger! Hör gärna av dig om du har några funderingar!

Vänliga hälsningar,

Emelie Fors

072-242 94 68

emelie.fors@ostersund.se

Information

Skolavslutning och lite annat!

Välkomna att vara med på Mimergårdens skolavslutning fredag 17/6.

Barnen ses i klassrummen 08:00 för egen träff i klassen. 

Ni vårdnadshavare är välkomna 8:40 utomhus då vi ses vid scenen på framsidan för sång. Ungefär kl 09:30 är avslutningen klar och våra fina elever går på sommarlov! 💐

Mimergårdens personal tackar nej till blommor och presenter från era barn. Glada tillrop passar oss bättre! ☺️

I höst är första skoldagen den 25:e augusti kl 08:00.

För eleverna blir det en förändring: Alla elever i samma årskurs kommer stå på en och samma klasslista, med två klasslärare! 

Bakgrunden till detta är att vi har väldigt många årskurser som har 30-34 elever i årskursen. Vilket gör att vi behöver arbeta mycket mera över de traditionella a och b klassgränserna, för att få till så bra undervisning som möjligt. I praktiken kommer det innebära att eleverna går till ”sitt” klassrum/basgrupp, precis som nu. Under dagen kan sedan grupperna förändras beroende på ämne, och pedagogiskt innehåll. Många elever är redan vana att arbeta så.  Vi kommer inte ha alla elever i ett och samma rum, men sättet att samverka och förändra gruppsammansättningar kommer bli lite mer flexibelt. 

Som rektor vill jag meddela att jag, efter sju fantastiska år på Mimergården kommer  fr.o.m. 31/8 byta skolform. Jag blir då rektor på Torsta Naturbruksgymnasium.

Jag kommer att sakna alla härliga elever jag fått möta under alla dessa år!

Den nye rektorn beräknas vara på plats runt månadsskiftet augusti/september, så jag kommer få ha förmånen att hälsa alla elever tillbaka till skolan den 25:e augusti vid vårt traditionella startskott!

Önskar er alla en fin sommar!

MVH/Göran Åkesson

rektor Mimergården