Information

Temakväll för vårdnadshavare Torsdag den 16/3 2023

Mimergårdens elevhälsoteam och skolläkare Kalle hälsar välkommen till temakvällen om barn, skärm och rörelse! Under kvällen kommer vi att diskutera vikten av en balans mellan skärmtid och fysisk aktivitet för barns hälsa och utveckling. 

F- 3 17.00 – 17 45 

4 – 6 18.00 – 18.45 

Under kvällen kommer det finnas möjlighet att ställa frågor och diskutera med andra vårdnadshavare och medlemmar från elevhälsoteamet. 

Med vänliga hälsningar Elevhälsoteamet. 

Annons