Veckobrev

Föräldrastöd Östersunds kommun 0-18 år

Hej. Nu startar vi på Familjelotsen (Förälder Östersund) snart upp några av höstens kostnadsfria föräldrakurser! Hjälp oss gärna att sprida denna information till föräldrar och andra viktiga vuxna som har barn mellan 0-18 år inom Östersunds kommun. Se den bifogade filen. Tyvärr är översättningarna försenade pga nya upphandlingar. Men översättningar förväntas komma ut under vecka 35. Översättningarna kommer att finnas på engelska, persiska, somaliska, tigrinja, ukrainska och arabiska. Om man behöver språkstöd för att kunna delta på kurserna så ska vi försöka ordna det. Behov av extra stöd (ex språkstöd) anges i anmälan. 

Läs mer om verksamheten via hemsidan https://www.ostersund.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/stod-till-familjer-och-foraldrar/familjelotsen.html