Schema

Idrott klass 3

Annons
Veckobrev

Skolstart torsdag 25/8, veckobrev inför v 35.

Hej!

Hoppas att ni har haft en härlig sommar! Vi ser framemot att träffa er elever igen och att börja läsåret i årskurs 3.

Vi börjar imorgon, torsdag 25/8 kl 8 i klassrummet, samma som förra året. Vi startar dagen med samling och välkomnar en ny elev. Vi mjukstartar torsdag och fredag med lekar och startskottet. Skoldagen slutar kl 13 bägge dagarna, därefter är det fritids för er som har det. På måndag nästa veckan börjar vi följa schemat.

Några viktiga punkter:

 • Det kommer ta ca 1 vecka innan Dexter fungerar som det ska. Behöver ni sjukanmäla, skicka ett sms på fritidstelefonen: 070-6443472. Vi meddelar er när Dexter fungerar.
 • Vi är en klass. Vi är INTE uppdelade längre i A och B. Vi heter klass 3. Vi kommer att jobba en del i våra basgrupper (gamla A och B), ibland alla tillsammans och ofta i blandade grupper. Det kommer visa sig längre fram. Vi som jobbar i klassen är Cathrine, Sara och Beata. Basgrupperna är våra gamla A och B, vi har kvar våra hemklassrum.
 • Vi skickar hem viktiga papper under veckan och nästa vecka, kolla gärna i ryggsäcken.
 • Fritids, åk 3-6, kommer vara både i röds lokaler, ute och på blå avdelning. Beata, Joel, Micke, Jonathan och Kim jobbar där.
 • Idrotten: är på måndagar i två blandade grupper. På måndagar samlas vi i klassrummet och har lektion först.
  Andra tillfället är tisdagar, alla elever i åk 3 tillsammans. Idrottslektionen startar kl 8 på sporthallen ombytt och klar! Vill man gå med Beata dit måste man vara på Mimer senast kl 7:45, 7:50 går de till sporthallen. Idrottsschemat skickar vi hem.
 • Vi tittar redan nu på passande datum för föräldramöte. Återkommer om det.
 • Nästa veckobrev kommer v. 35

  V. 35

  Måndag: idrott ute i blandade grupper, ombyte och dusch samling på Mimer.

  Tisdag: idrott ute i helklass ombyte och dusch. Samling på Sporthallen kl 8, då börjar lektionen!

  Trevlig fortsättning på veckan!

  Mvh Cathrine, Beata och Sara
Veckobrev

Föräldrastöd Östersunds kommun 0-18 år

Hej. Nu startar vi på Familjelotsen (Förälder Östersund) snart upp några av höstens kostnadsfria föräldrakurser! Hjälp oss gärna att sprida denna information till föräldrar och andra viktiga vuxna som har barn mellan 0-18 år inom Östersunds kommun. Se den bifogade filen. Tyvärr är översättningarna försenade pga nya upphandlingar. Men översättningar förväntas komma ut under vecka 35. Översättningarna kommer att finnas på engelska, persiska, somaliska, tigrinja, ukrainska och arabiska. Om man behöver språkstöd för att kunna delta på kurserna så ska vi försöka ordna det. Behov av extra stöd (ex språkstöd) anges i anmälan. 

Läs mer om verksamheten via hemsidan https://www.ostersund.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/stod-till-familjer-och-foraldrar/familjelotsen.html

Information

Välkommen till skolsköterskan och skolläkaren

Låg och mellanstadiet

Skolsköterska och skolläkare ingår i Elevhälsan med Barn- och Utbildningsförvaltningen som uppdragsgivare. Vi som arbetar är skolsköterskor med specialistutbildning inom barn- och ungdomars hälsa samt skolläkare.

Vårt fokus ska i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevens utveckling mot målen i skolan. Eleverna får även hjälp med enklare sjukvårdsinsatser. Varje elev i grundskolan och grundsärskolan skall erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Eleverna kommer att erbjudas vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogram som påbörjats vid Barnhälsovården (BVC).

Elevernas hälsa dokumenteras i skolhälsovårdsjournalen som är en sekretessbelagd handling. Den är datoriserad och uppgifterna behandlas i enlighet med Patientdatalagen (2008:355)

Skolsköterskor och skolläkare har lagstadgad tystnadsplikt.

Är det något Du vill vi ska veta om Ditt barns hälsa, välkommen att ta kontakt med oss.
Kom ihåg att Du som förälder informerar skolpersonalen om det är något de behöver veta om Ditt barns hälsa. Vi inomelevhälsan hjälper gärna till att informera i samverkan med er.

Innehåll vid hälsobesök

F-klass          mätning av längd och vikt
                      synprövning
                      hörselundersökning
                      hälsosamtal med hälsoenkät som underlag
                      skolläkarkontakt vid behov

Åk 2              mätning av längd och vikt

vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

Åk 4              mätning av längd och vikt
                      ryggundersökning
                      hälsosamtal med hälsoenkät som underlag
                      Vid behov: synprövning, hörselundersökning, skolläkarkontakt

Åk 5              vaccination mot HPV (Human Papillom Virus) 2 doser.

För övrigt görs undersökningar vid behov och efter önskemål.

I samarbete med Region JH används en hälsoenkät som underlag för hälsosamtalet. Enkätsvaren avidentifieras, sammanställs och bearbetas statistiskt. Resultatet ger en bild av barn och ungas hälsa på gruppnivå i kommun och län.

Ring eller maila oss gärna!

Skolsköterska: Cecilia Moverare

Skolsköterskan finns på Mimergården på tisdagar, torsdagar och onsdagar förmiddagar (avvikelser i schemat förekommer).

Tel: 063-14 38 14                                    Mobil: 076-841 31 81

Cecilia.moverare@ostersund.se

Skolläkare: Kalle Maripuu         Tidbokning genom skolsköterskan

Information

Se upp för huvudlöss

Du kan stoppa huvudlössen – luskamma du också!

Problem med huvudlöss är störst i samband med skolstarten. Att vara uppmärksam vid terminsstarten gör att smittan kan upptäckas och behandlas tidigt. På detta sätt kan man minska smittspridningen.

Så kan du förebygga

Det bästa sättet att förebygga spridning av löss är att kamma håret med en kam med täta piggar (finkam, luskam) en gång i veckan.
Vet du att det förekommer huvudlöss i skolan eller i bekantskapskretsen finkammar hela familjen så att den som smittas kan behandlas.

Hur sprids lössen?

Huvudlöss sprids vanligen genom kontakt huvud mot huvud.
Lössen kan spridas genom kammar, borstar och mössor men riskan är liten då lössen bara överlever något dygn utan näring från hårbotten.

Så upptäcker du lössen

Ofta upptäcks lössen för att det kliar i hårbotten, men alla får inte klåda.
Huvudlusen som är en parasit i människans hårbotten håller sig fast i hårstråna med gripklor. Lusen är liten, den kan bli 2-3 mm lång.
De gulvita äggen (gnetterna) är 1 mm långa och sitter fastklibbade vid hårstråna nära hårbotten. Man kan upptäcka löss eller gnetter i håret eller hårbotten genom att kamma igenom håret över ett vitt papper. Om det finns löss så ramlar de ner på papperet och går oftast att se med blotta ögat. Om man kammar håret med lite balsam håller sig lössen stilla och blir lättare att upptäcka.

Behandling

Endast de som har huvudlöss ska behandlas.
Vid förekomst av löss: Behandla med det lusmedel som apoteket rekommenderar, följ anvisningarna noga och upprepa behandlingen efter rekommenderad tid.

Med Vänlig Hälsning

Medicinska delen av Elevhälsan

Mer info:

https://www.1177.se/Jamtland-Harjedalen/sjukdomar–besvar/hud-har-och-naglar/harbotten-och-harsackar/huvudloss/

Information

Hej!

Jag heter Emelie Fors och kommer att arbeta som rektor på Mimergården efter Göran. Jag har min bakgrund inom skolans värld då jag tidigare arbetat som lärare inom förskoleklass, fritids och grundskolan. Nu närmast kommer jag från förskolan där jag arbetat som rektor i tre år.

Jag ser verkligen fram emot det här läsåret – det känns både roligt och spännande att få lära känna alla elever och pedagoger! Hör gärna av dig om du har några funderingar!

Vänliga hälsningar,

Emelie Fors

072-242 94 68

emelie.fors@ostersund.se