Skolarbete

Ett smakprov på vad vi jobbat med de senaste 2 veckorna

NTA: Temat är jord. Jordens olika delar: sand humus och lera. Exakt vad vi gjort får ni se mera på Mimerkvällen😃
Bestämda lekgrupper tillsammans med 2b på kompistimmen.
Analog programmering på matten. En är robot och en är programmerare. Roboten blundar och programmeraren styr till nallen👍
Annons