Information

Zoom – föreläsning för vuxna och låg- och mellanstadieelever  

Föreläsningstema: ”Skärmar och hälsa”

Tid: 23 maj 2022. kl. 19:00 – 20:00                                       

Plats: Hela Sverige

Föreläsare: Maria Dufva

Maria Dufva är kriminolog och författare som länge jobbat med barn som utsatts för brott och begått brott. Med tiden har hon specialiserat sig på frågor kring barns och ungas liv på nätet och är en efterfrågad föreläsare och utbildare för barn, unga, föräldrar, lärare, kommuner och myndigheter om hur vi bör tänka för att skydda våra barn så att de mår bra online.

Föreläsningen är kostnadsfri.                  

Vid anmälan och frågor: anmalan@sakravarjeunge.se (vänligen ange föreläsningsdatum vid anmälan).

NI FÅR GÄRNA TIPSA SKOLBARNSFÖRÄLDRAR OM MARIAS FÖRELÄSNING.

Med vänliga hälsningar

Jadranka Pranjic                    

Säkra Varje Unge 

0200-21 00 03 

www.sakravarjeunge.se 

Annons