Skolarbete

Veckans jobb

Våra sagor. Mål i svenska- kunna skriva en berättelse med rätt struktur: rubrik, orientering, problem, lösning, avslut.
Mitt drömyrke. Mål i SO: kunna diskutera vilka yrken det finns på olika arbetsplatser. Reflekter över sina egna framtidsdrömmar och val av yrke. På bilden här har vi från åk2 till vänster och till höger från F-klass. Det var roligt att se utvecklingen i skriften och vad man ville bli då. Tror att alla har valt annat yrke nu😄

Annons