Skolarbete

Svenska – berättelsens struktur. Ett av veckans jobb.

Kan man skriva en saga med bara ordet sen? Jag läste Rödluvan och bytte ut alla tidsord till sen. Det blev en väldigt tråkig saga. De fick ett gäng tidsord som de sedan placerade till sekvensbildern. De fick även sagan och placerade ut tidsorden även där. Målet: utöka ordförrådet och få en mer levande saga med flera olika tidsord.
En sagas struktur, hur är den uppbyggd? Vissa bitar måste finnas med. Vi jobbade med strukturorden: titel/rubrik, händelse, problem/komplikation, lösning och avslut. De fick en sönderklippt saga och parade sedan ihop delen med passande strukturord. Vi tog bort en del av sagan, ställde frågan ”kan man skriva en saga utan lösning? eller avslut? Väldigt bra övning och fint samarbete. Målet: kunna hur en berättelse är uppbyggd, dess struktur.
Nu har vi kommit in i sista fasen, att skriva en berättelse med rätt struktur. Vi använde 4-fältare/minneslapp som stöd. Idag skrev de i par. Nästa steg blir en helt egen. I slutet har de 2 sagor var.

Konsten att skriva en berättelse är inte bara att komma på en saga. Den ska hålla en viss struktur, innehålla beskrivningar så läsaren får upp inre bilder. Den ska hålla en röd tråd och det svåraste av allt, att kunna begränsa sagan utan att det händer en massa nya saker som inte avslutas. Fortsättning följer….

Annons