Skolarbete

Svenska- berättande text

Alla klasser på Mimer jobbar just nu med att skriva berättelser med hjälp av Rödluvan. Rödluvan visar en tydlig struktur på hur en saga är uppbyggd. Det kan vara förklaringen till varför era barn inkl syskon som går på Mimer pratar om Rödluvan😊

Vi har pratat om vad en hjälte är och vilka egenskaper de kan ha. Vi har bla sett olika filmerklipp och tittat på olika slags hjältar: superhjälte, hjälte och vardagshjälte. De har fått hitta på sin egen hjälte och beskrivit dess utseende, egenskaper och superkrafter. Hjältarna ska sedan finnas med i elevernas framtida berättelse som ska skrivas om ca 1 vecka. Lilla badgruppen ska skriva detta imorgon torsdag👍
Hur är en saga uppbyggd, vad har den för struktur? Det har vi börjat med idag. Vi har hört en version om Rödluvan och sett en kort film som visade en annan version. Pratade om likheter och skillnader. De fick försöka återberätta den i stora drag med hjälp av bilder som var huller om buller. Elevernas uppgift var att sätta bilderna i rätt ordning.
Annons