Information

Vaccination

Hej!

Jag har nu datum för att vaccinera de elever i åk 2 som inte fick sitt vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund vid det förra vaccinationstillfället. Det blir måndag 14/3 under förmiddagen.

Vänliga hälsningar,

Cecilia Moverare

Skolsköterska, Elevhälsan Östersunds kommun

Mimergården & Ängsmogården.

063-14 38 14

Annons