Information

Brev från Göran

Till vårdnadshavare på Mimergården

Som vi tidigare meddelat så har Vi just nu bekräftade fall av Covid-19 i anslutning till skolan.  

Vi ber er som vårdnadshavare att vara uppmärksamma på symptom hos era barn och boka tid för provtagning om barnen har symptom.  

Som det är nu så påverkar inte den bekräftade smittan planen för verksamheten.

Kommer nya och andra besked från smittskyddsläkare så informerar vi om det.  

 Med vänlig hälsning  

Göran Åkesson, rektor Mimergården  

Vid frågor är du välkommen att kontakta mig, via telefon  072-5870149