Skolarbete

Veckans jobb…

Matte: Tredimensionella former…. Veckans mål: ritblock och kub.
No/ teknik: Vilken är min artefakt? De har fått välja en artefakt ur NTA-lådan och skrivit gåtor. Målet här var: beskriva och namnge en artefakt samt alla regler kring att skriva.