Information

Info från Göran

Info om kränkningar som förekommer på snapchat!


Det har kommit till skolans kännedom att det finns en grupp på snapchat som heter  ”Mimergården”, eller något likande, där elever träffas och skriver/skickar bilder till varandra.
 Det är långt ifrån trevliga saker som skrivs där och elever blir direkt kränkta i gruppen! Dessutom bjuder elever från Mimer in äldre elever från ex. Torvallaskolan till gruppen.
Elever blir påhoppade och utsatta i gruppen.


Mimergården tar helt avstånd från denna grupp!
Vad kan du som förälder göra?: Ha kunskap om att gruppen finns.Se till att du får vara med och se hur chatten fungerar.Om ditt barn kränker eller kränks, kontakta det andra barnets föräldrar, red ut.Ta bort ditt barn från gruppen om det kränker eller kränks.Observera att: Snapchats egentliga åldersgräns är 13 år.


Vad kan skolan göra?:
Vi pratar kontinuerligt om kränkningar och vad som kan hända på nätet. Att de ska be vuxna i hemmet om hjälp.Kränkningar som påverkar skolans åtagande, utreds och följer ordinarie kränkningsrutiner. Vilket kan leda till skriftlig varning eller avstängning, eller i allvarliga fall polis- eller socialtjänstsanmälningar.


ALLA VI VUXNA, föräldrar som personal, har ett ansvar att hjälpa barnen i detta!
Nu vet både skola och föräldrar om denna snapchat-grupp, så nu kan vi agera!

https://snap.com/sv-SE/safety/safety-center

Öppna denna länk ⬆️


MVH/Göran Åkessonrektor Mimergården

Annons