Skolarbete

Veckans jobb

Vi har avslutat SO och veckans dagar. Nu jobbar vi med NO och hösten. Vi har gjort egen ordgömma med klassens höstord.
På matten har vi påbörjat området ”bråk” med fokus på halv och fjärdedel.
På svenskan har vi gjort ett lästest, H4. De ska läsa ord på 1 minut. Då ser vi om de ljudar fortfarande eller kan läsa hela ordbilder. Det gick super för alla! Vi har jobbat med konsonanter i Diamantjakten.