Skolarbete

Vad har vi gjort?

Hela skolan jobbar med temat ”ansvar”. Vi i klassen har diskuterat hur vi tillsammans ska ta ansvar för att vi ska trivas och känna oss trygga här på skolan. Vi har idag jobbat med våra ansvarsområden, vi ska ha samma område i 1 vecka sedan byter vi. Under 5 veckor har alla provat på alla områden och då börjar vi om.
Ett mål som står i Lgr11 är att eleverna ska kunna se spår från forntiden i vårt språk. Veckodagarnas namn kommer från asagudarna. Här har vi gjort ett dagsschema med den guden och himlakroppen som gett veckodagen sitt namn. Titta gärna på ”gudar och badkar” på http://www.urplay.se. Där får ni lära er massor.
Hemliga lådan: en ny sak presenteras varje fredag av en elev, idag var det fröken Saras tur eftersom detta är nytt. Man beskriver med adjektiv, verb och de andra ska lista ut vilket substantiv det är. Vi drar sticka vems tur det blir nästa gång och då mejlar jag vh.
Synonymlek. Slå på ordet som är synonym med…. Det var roligt!