Läxa

Läxa till 21/9

Detta säger jag till eleverna:

Läsa kapitel 2 flera gånger så du får bra läsflyt. Fråga om det är något ord som du inte förstår så du får bra läsförståelse. Ni läser i läspar när ni läser upp läxan på skolan.

Skrivläxan som finns i blå läxboken handlar om kapitel 2. Viktigt att du skriver med stor bokstav i början, sedan små och avsluta med punkt. Svara med hela meningar tex: De får en magisk kula.

Gör det bästa just DU kan.