Skolarbete

Vad har vi gjort?

Hela skolan jobbar med temat ”ansvar”. Vi i klassen har diskuterat hur vi tillsammans ska ta ansvar för att vi ska trivas och känna oss trygga här på skolan. Vi har idag jobbat med våra ansvarsområden, vi ska ha samma område i 1 vecka sedan byter vi. Under 5 veckor har alla provat på alla områden och då börjar vi om.
Ett mål som står i Lgr11 är att eleverna ska kunna se spår från forntiden i vårt språk. Veckodagarnas namn kommer från asagudarna. Här har vi gjort ett dagsschema med den guden och himlakroppen som gett veckodagen sitt namn. Titta gärna på ”gudar och badkar” på http://www.urplay.se. Där får ni lära er massor.
Hemliga lådan: en ny sak presenteras varje fredag av en elev, idag var det fröken Saras tur eftersom detta är nytt. Man beskriver med adjektiv, verb och de andra ska lista ut vilket substantiv det är. Vi drar sticka vems tur det blir nästa gång och då mejlar jag vh.
Synonymlek. Slå på ordet som är synonym med…. Det var roligt!

Annons
Läxa

Läxa till 21/9

Detta säger jag till eleverna:

Läsa kapitel 2 flera gånger så du får bra läsflyt. Fråga om det är något ord som du inte förstår så du får bra läsförståelse. Ni läser i läspar när ni läser upp läxan på skolan.

Skrivläxan som finns i blå läxboken handlar om kapitel 2. Viktigt att du skriver med stor bokstav i början, sedan små och avsluta med punkt. Svara med hela meningar tex: De får en magisk kula.

Gör det bästa just DU kan.

Veckobrev

Veckobrev v 37

Hej!

Idag har ni fått en mängd viktig information. Vi vet att det blir mycket att läsa men vi vill gärna att ni tar er tiden och läser dessa inlägg.

Veckan som varit har innehållit en hel del förkylningar så det blir mycket göra klart och repetera för de elever som varit på plats. Jättebra att ni hämtat jobb till era barn som är hemma. Jag vill gärna att ni meddelar när de blir hemma, hur läget är och att ni hämtar jobb direkt om det blir flera dagars frånvaro. Det blir mycket för eleverna att ta igen sedan när de kommer tillbaka till skolan.

Till veckan gäller schemat, SO på alla NO och SO-pass.

Tisdag: läxmappen till skolan.

Onsdag: ny läxa hem, kap 3.

Fredag: Mimerjoggen/Idrottens dag, mer info kommer.

Mvh Beata och Sara

Information

Information från Kulturskolan, 17/9

Nu drar Kulturskolan igång igen efter sommaren.

 • Alla elever på Mimergårdens skola som vill lära sig ett spela ett instrument är varmt välkomna.
 • Kulturskolan är kommunal och finns till för att kommunens barn och unga ska kunna få lära sig spela instrument, sjunga, dansa , måla och mycket mer
 • Eftersom det är långt att ta sig till Kulturskolan kommer några av våra lärare ut till skolan.
 • De lärare som kommer till Mimer heter Olov Roos, Emmeli Jonsson och Garrett Deming
 • De är lärare i fiol, cello, tvärflöjt, blockflöjt, sång, piano och gitarr
 • Emmeli och Garrett (tvärflöjt, blockflöjt, piano, gitarr och sång) kommer på tisdagar på tidig eftermiddag (fritids-tid) och Olov (cello, fiol,gitarr) på torsdagar. På så vis får även barn i ytterstaden tillgång till vår fina Kulturskola.
 • Lärarna kommer att presentera sig i klasserna och de barn som är intresserade bjuds in att komma och prova. Vill man sedan börja en kurs så är det kostnadsfritt om man är elev på Mimergården. Då kan lärarna visa hur man gör en anmälan (som ni som vårdnadshavare får skicka in sen). Fioler, cello och tvärflöjter finns att låna genom Kulturskolan

Hoppas vi ses.

Anna Örjebo, chef Kulturskolan i Östersund

Information

Information från rektor, IST/Dexter 17/9

Informationsutskick i samband med skolstart höstterminen 2021


From ht -21 kommer vi att övergå till att skicka ut blanketter och information i digital form i stället för på papper.


Vårdnadshavare får då tillgång till en formulärsida i IST där de kan ta del av information samt även lämna svar eller medgivanden digitalt.
I detta första skede kommer vi inte att hinna med att utbilda enskild personal i hanteringen av detta IST verktyg så att de kan ta emot information/svar från vårdnadshavare. Det innebär att höstterminen 2021 kommer endast information från skolorna vara möjlig att skicka digitalt i detta system.
Blanketter som kräver att vårdnadshavare fyller i och returnerar behöver vi för närvarande fortsatt skicka som pappersblankett och få åter för hantering, tex blankett för eventuella allergier.
Andra blanketter som vi också behöver skicka enligt gammal rutin kan vara ex. vis avtal för elevskåp, låneavtal gällande Cromebooks mm.
Målsättningen är att fler (alla) blanketter skall göras till digital version och flyttas över till IST verktyget. Men vi behöver även tiden att utbilda personal så att de sedan kan hämta denna information i systemet.
Det som just nu ligger i det ”Digitala centrala utskicket” är:

 • Uppmaning till vårdnadshavare att uppdatera sina kontaktuppgifter via Dexter, inklusive information om hur detta görs.
 • Information till dig som vårdnadshavare om elevadministration i Dexter.
 • Information till dig som vårdnadshavare om elevdokumentation i Lärande.
 • Ansökan om ledighet och länk till blankett som skrivs ut.
 • Ansökan om specialkost hos måltidsservice och länk till blankett som skrivs ut.
 • Ansökan om modersmålsutbildning och länk till blankett som skrivs ut + möjlighet till e-tjänst för ansökan.
 • Försäkringar som gäller för eleverna med länk till gällande försäkringsbrev.
  Vårdnadshavarna kommer att få ett mail om att det finns information eller blanketter att ta del av eller besvara. Avsändaren är då IST.
  Vårdnadshavare har även möjligheten att logga in direkt via http://www.svara.ist.se och genom elektronisk signering komma åt informationen och så småningom även fylla i och besvara /lämna medgivanden i elektroniska blanketter.
  Barn-och utbildningsförvaltningen
Information

Information från rektor, Covid 17/9

Till vårdnadshavare med barn på Mimergården


Vi har bekräftade fall av Covid-19 i anslutning till verksamheten. Just nu har en klass flera konstaterade Covidfall bland elever. Åtgärder och extra scanning till kvarvarande elever är genomförd.


Berörd personal är likaså scannad. Som det är nu påverkar inte detta vår planerade verksamhet. I samråd med smittskyddsläkare så kan vår symptomfria personal arbeta i väntan på provsvar.
Vi vill speciellt göra er uppmärksamma på följande:


Att vara uppmärksamma på symptom hos era barn, stanna hemma vid minsta symptom samt boka provtagning. Man behöver inte vara sjuk för att uppfylla kravet på att vara hemma. Lättare, hosta, snuva, eller halsont är tillräckligt för att vara hemma. Låt barnen ha 2 friska dagar innan de åter kommer tillbaka till skolan, vid Covid är det andra riktlinjer.


Vid symptom uppmanar vi att barnen testas för Covid. Vi vill poängtera att när man testar sitt barn, bör man göra det på 1177 och boka tid. S.k. snabbtest är inte lika tillförlitliga. Gör testet via 1177.

Vi behöver hjälpas åt för att hålla en frisk arbetsmiljö för barn och personal.


Vid funderingar kontakta 1177 eller Region Jämtland/Härjedalens smittskydd.
Vi vill också påminna om Region Jämtland/Härjedalens riktlinjer att alla ska stanna hemma när någon i hushållet har bekräftad Covid-19.


Med vänlig hälsning Göran Åkesson, rektor Vid frågor är du välkommen att kontakta mig via telefon 072-5870149 eller mejl
goran.akesson@ostersund.se