Information

VIKTIGT – Covid

Till vårdnadshavare med barn på Mimergården

Vi har bekräftade fall av Covid-19 i anslutning till verksamheten. Vi kommer därför att provta berörd personal. Som det är nu påverkar inte detta vår planerade verksamhet. I samråd med smittskyddsläkare så kan vår symptomfria personal arbeta i väntan på provsvar.

Vi vill uppmana er vårdnadshavare om att vara uppmärksamma på symptom hos era barn, stanna hemma vid minsta symptom samt boka provtagning. Vid funderingar kontakta 1177 eller Region Jämtland/Härjedalens smittskydd.

Vi vill också påminna om Region Jämtland/Härjedalens riktlinjer om att alla ska stanna hemma om någon i hushållet har bekräftad Covid-19.

Med vänlig hälsning

Göran Åkesson, rektor  

Vid frågor är du välkommen att kontakta mig via telefon 072-5870149 eller mejl

goran.akesson@ostersund.se

Annons