Information

Viktig info!

Nyheter för Barn- och utbildningsförvaltningen:

2021-06-01 15.19

LÄGESRAPPORT KRING CORONAVIRUSET FÖR BOUF 1 JUNI

BOUF har fortsatta “coronamöten” varje tisdag och fredag för att följa allt som rör våra verksamheter och de riktlinjer som gäller kring corona. Här följer den senaste informationen från BOUFs möte tisdag 1 juni.

Mer information om coronaviruset för BOUF

Från 1 juni gäller nationella regler för hemkarantän

Från och med idag 1 juni ersätts de regionala restriktionerna med de nationella folkhälsoråden för covid-19.

Det betyder att Region Jämtland Härjedalens regler för hushållskarantän inte längre gäller. Om någon i familjen visat symptom har rekommendationen tidigare varit att övriga i familjen också stannar hemma, i väntan på provsvar.

Enligt de nationella råden kan övriga familjemedlemmar gå till arbete och skolan medan man väntar på provsvar. Men om någon i familjen får ett positivt provsvar är det hemkarantän som gäller.

Till aktuell information på Folkhälsomyndighetens sida

Information om detta går ut till vårdnadshavare via Tempus.

Mötesförbud gäller fortfarande till 15 september

När det gäller regler kring mötesförbud och tjänsteresor inom kommunen är det kommunen själv som fattar beslut kring vilka regler som gäller. I förra veckan beslöt kommunledningen att förlänga mötesförbudet till 15 september.

Rekommendationen för sammanslagning av förskolor gäller även fritids

I förra veckans lägesrapport berättade vi att Regionen tagit fram rekommendationer för sammanslagning av förskolor sommaren 2021. Samma rekommendationer gäller även för fritids.

Rekommendationen finns nu under ”Övergripande information för förskolan och skolan” på sidan Coronainformation för BOUF