Skolarbete

Myror

Image
Image
Vi har tema Myror nu på NO, svenskan och bilden. Vi har varit ute och undersökt myrorna med förstoringsglas och fotograferat. Idag har vi läst och fyllt i en 6-fältare samt gjort myror på bilden. Imorgon blir det att skriva faktatext på Ipad. Roligt ämne! Eleverna är så engagerade och nyfikna.