Information

Viktig info!!!!

Nya rekommendationer från 1177.se:

​När våra elever/ditt barn är sjuk nu,med coronasymptom: förkylning, har luftvägssymptom, huvudvärk, feber, eller andra symptom som KAN vara covid-19 upmanar nu 1177 att lämna prov för covid-19. Detta gäller samtliga elever/personer från förskoleklass och uppåt. 
När någon i hemmet blivit sjuk eller väntar på provsvar, rekommenderas att samtliga i familjen stannar hemma.Därför kommer Mimergården vara särskilt noga med att SAMTLIGA elever i familjen är hemma när NÅGON i familjen är sjuk eller inväntar provsvar.MVH/Göran Åkesson, rektor Mimergården(Text nedan direkt saxat ur information från 1177.se)

Lämna prov vid minsta symtom

Om du har luftvägssymtom eller andra symtom som kan tyda på covid-19 ska du stanna hemma och även lämna prov för covid-19. Det gäller även om även du har lindriga symtom. Rekommendationen gäller för personer som går i förskoleklass eller är äldre.

Stanna hemma när någon i hushållet har insjuknat och väntar på provsvar

Alla i ett hushåll rekommenderas att i möjligaste mån vara hemma från det att någon i hushållet får symtom som kan stämma med covid-19.