Information

OBS! Viktig information till er vårdnadshavare!

Nedan kan du läsa information som ligger ute på polisens Facebooksida. Vi vill uppmärksamma er vårdnadshavare på detta och be er att ni pratar med era barn om detta. Vi kommer i skolan att prata om detta med eleverna i samtliga klasser på ett åldersadekvat sätt. Att förhindra kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier är något som vi arbetar kontinuerligt med i enlighet med vår plan mot kränkande behandling. 


”VIKTIGT MEDDELANDE ANGÅENDE DEN SÅ KALLADE ”TAFSARDAGEN” Vi ser ständigt nya typer av ”challenges” i sociala medier. Just nu utmanas killar att tafsa på tjejer i skolan och sedan sprida film på övergreppet. Det cirkulerar flera datum då detta ska göras och vanligast är 15 april. Att tafsa på någon är sexuellt ofredande. Att filma när man gör det kan vara kränkande fotografering. Att sedan sprida filmen är olaga integritetsintrång och/eller barnpornografibrott. Det här är brott som du kan hjälpa till att förhindra genom att prata med barn i din närhet. Var intresserad och uppmärksam på vad som händer, i skolan och på nätet. Berätta att det här är brottsligt, och hjälp till att polisanmäla om ett barn blir utsatt.” Fler råd till dig som är vuxen om unga på nätet: https://polisen.se/utsatt-for-brott/olika-typer-av-brott/delbart/rad-till-vuxna/

MVH/Göran Åkessonrektor Mimergården

Information

Viktig info!!!!

Nya rekommendationer från 1177.se:

​När våra elever/ditt barn är sjuk nu,med coronasymptom: förkylning, har luftvägssymptom, huvudvärk, feber, eller andra symptom som KAN vara covid-19 upmanar nu 1177 att lämna prov för covid-19. Detta gäller samtliga elever/personer från förskoleklass och uppåt. 
När någon i hemmet blivit sjuk eller väntar på provsvar, rekommenderas att samtliga i familjen stannar hemma.Därför kommer Mimergården vara särskilt noga med att SAMTLIGA elever i familjen är hemma när NÅGON i familjen är sjuk eller inväntar provsvar.MVH/Göran Åkesson, rektor Mimergården(Text nedan direkt saxat ur information från 1177.se)

Lämna prov vid minsta symtom

Om du har luftvägssymtom eller andra symtom som kan tyda på covid-19 ska du stanna hemma och även lämna prov för covid-19. Det gäller även om även du har lindriga symtom. Rekommendationen gäller för personer som går i förskoleklass eller är äldre.

Stanna hemma när någon i hushållet har insjuknat och väntar på provsvar

Alla i ett hushåll rekommenderas att i möjligaste mån vara hemma från det att någon i hushållet får symtom som kan stämma med covid-19.