Information

Viktig info från Securitas

Till vårdnadshavare angående Riktade insatser på Busstorget

Näringslivet, ordningsvakter och aktörer inom SSPF (socialtjänst, skola, polis och fritid) ser ett behov av att gå ut med information till er föräldrar om situationen kring busstorget i Östersund och affärerna runtomkring. Lägesbilden som presenteras är att det dagligen befinner sig många ungdomar från Östersund, Bräcke och Krokom från 11 år och uppåt nere på stan. De hänger i gäng utan vuxentillsyn och det kan stundvis bli rätt stökigt. Det är främst efter kl. 14.00 och fram till kl. 18.00.

Ungdomarna som samlas i grupperingar innebär att till exempel ordningsvakterna får lägga ner mycket resurser på att försöka skingra dem utifrån rådande restriktioner kring Covid-19. Utöver detta så förekommer även bråk och skrik från en del av ungdomarna vilket även stör ordningen. Det är inte alltid ordningsvakt och polis som är bäst på att hantera situationen utan vi önskar att fler föräldrar fanns på plats och talade sina barn tillrätta och får dem därifrån.

Vi vill därför vädja till Er föräldrar om att säkerställa att ditt barn inte uppehåller sig i onödan på busstorget med omnejd. Om du som förälder är osäker på vart ditt barn befinner sig under eftermiddagarna så rekommenderar vi starkt att ni åker till stan och kollar och prata gärna med ordningsvakter, polis eller Uppsökande teamet på plats. De som arbetar i dessa områden kommer givetvis att vara behjälpliga och även vid behov kontakta er om ert barn ses ensam i dessa miljöer och i fel umgänge.

Tack för att Vi alla hjälps åt!

SSPF – skola, socialtjänst, polis och fritid

Securitas