Skolarbete

NTA -jämföra mäta

Här hänger resultaten. Som ni ser gör vi som på tidigt 1800-tal och mäter utan linjal. Måttbandet kommer vi uppfinna snart🤩
Annons
Läxa

Läxa till tisdag 23/3

Läsa kapitel 20 flera gånger så du har bra läsflyt och förstår innehållet. Vi måste träna lite mer på additionerna och subraktionerna som vi redan haft innan det blir nya. De ska kunna dessa utan att behöva räkna på fingrarna. Alltså snabbt svara när de får frågan, ”vad är 7-3? De som behövde fick med sig nya lappar idag och en del hade koll på dom hemma. Saknas det så finns det fler här.

Man kan med fördel träna på http://www.elevspel.se . Där kan man välja matte-addition eller subtraktion, behövs inget inlogg. Finns att träna mera på http://www.bingel.se också, inlogget fick de med sig innan lovet.