Skolarbete

Veckans jobb

I matten har vi jobbat med geometriska former och subtraktion/minus. Vi har pratat om olika strategier för att lösa en subtraktion. Man kan tänka skillnad, ta bort, räkna uppåt och neråt.