Information

Info angående Covid-19

BARN I FÖRSKOLAN OCH ELEVER I GRUNDSKOLAN SKA STANNA HEMMA OM EN FAMILJEMEDLEM ÄR SMITTAD AV COVID-19

Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommen­dationer. Om covid-smitta finns i hemmet omfattas nu även barn i förskole- och grund­skoleålder av hemkarantän, precis som övriga familjemedlemmar.

De nya rekommendationerna syftar i huvudsak till att skapa arbetsro och tillåta att fokus läggs på förskolan och skolans pedagogiska arbete. Folkhälsomyndigheten vill betona att bedömningen om barnens låga smittsamhet, att de generellt sett får milda symtom och att de inte är drivande i smittspridningen kvarstår. Beslutet gäller från och med 1 december 2020.

Elever kan få skoluppgifter

Om en elev i grundskolan behöver vara hemma på grund av hemkarantän, ska vårdnadshavare kontakta skolan för att planera för hemundervisning samt om/vilka underlag behövs för att eleven ska få betyg.

Om ett barn eller någon i familjen blivit sjuk

Barn ska (även om de är symtomfria) vara hemma lika länge som övriga familjemedlemmar sitter i karantän, det vill säga 7 dygn från att det positiva provet lämnades (alltså provet som bekräftade covid-19). Om fler familjemedlemmar insjuknar påbörjas en ny 7-dagars karantän från varje nytt positivt prov.

Barn från förskoleklass och uppåt bör provtas dag 5 om de är symptomfria, tidigare om de får symptom innan dess. Det är viktigt för att förhindra onödigt lång karantän, eftersom det är troligt att barnet testas positivt i provtagning även om barnet inte har symtom. Även yngre barn kan provtas, det är upp till föräldern att avgöra om de vill det.

Om någon i familjen har blivit sjuk finns information från Folkhälsomyndigheten

Mer information om Folkhälsomyndighetens beslut