Skolarbete

Mattestationer

Vi har börjat jobba med den analoga klockan. Heltimme denna vecka och nästa vecka tittar vi på halvtimme. Idag hade vi 4 olika stationer där de fick jobba med klockan på olika sätt. Ni kan gärna prata om klockan hemma.
NTA för halva gänget idag medan den andra halvan hade bild, byte nästa vecka. Vi jobbade med vågen och väga saker, jobbade med begreppen ”tyngre än” ”lättare än” och ”lika tung” . Först fick de sätta ihop vågen och sedan mäta.