Information

Info från Göran ang Corona!

Nya regler från BoUF gällande Corona:

Barn där Covid-10 konstaterats i hemmet får INTE vara på Fritids:

Eftersom Coronaviruset fortsatt ligger högt i länet gäller nya riktlinjer för barn på Fritidshem:

Barn där det konstaterats Covid-19 kan fortsatt gå till sina skolor även om de bor med någon som har covid-19. Förutsättningen är att de själva och de som eventuellt lämnar och hämtar är friska. Vid symtom, även mycket milda, så ska de dock stanna hemma.

Men de får ej vara på fritids! Som försiktighetsåtgärd ska de däremot, även om de går i skolan, inte vara på fritidshem, träffa så få personer som möjligt och avstå från fritidsaktiviteter.

Vid frågor kontakta fritidspersonalen eller rektor.

Göran Åkesson, Mimergården 2020-10-20