Information

Info från Göran

Det går lite oklara ”rykten” vad som gäller vid sjukdom just nu, så jag påminner extra om vad som gäller:
• Barnet ska stanna hemma om det är sjuk. Vänta sedan minst 48 timmar efter det att barnet har blivit frisk och symtomfri innan det kan gå tillbaka till förskola/skola.

 • Barnet kan gå tillbaka till förskolan/skolan även om det har torrhosta, rinnsnuva/kondenssnuva eller nedsatt lukt och smak om följande stämmer: Det har gått minst 7 dagar sedan barnet blev sjuk och minst 48 timmar sedan barnet hade några andra symtom (t.ex feber, svullnad) och känner sig frisk.

Alltså, man ska först ha varit hemma i 7 dagar, och kurerat sig, innan man får komma med torrhosta, rinnsnuva/kondenssnuva eller nedsatt lukt och smak. Kommer man tillbaka tidigare ska det gått minst 48h då man varit symptomfri.
Detta gäller även för vårdnadshavare som ska hämta och lämna.
För allas skull kommer vi vara noggranna med att dessa riktlinjer efterföljs.

MVH/Göran