Information

Info från Göran

Välkomna till läsåret 20/21. Hoppas barnen är nyfikna på det nya läsåret! Jag vet att personalen är det!
Vi avslutade våren med mycket restriktioner runt Covid-19 och tyvärr fortsätter vi med detta, för elevers, personals och vårdnadshavares skull:
Du som förälder/vårdnadshavare, får endast vara på skolan vid hämtning/lämning, går det att lämna/hämta ute på skolgården är vi tacksamma för det, annars kan man komma in till elevens klädhylla.


Vi kommer inte att hålla föräldramöten, fram tills nya direktiv ges. Undantaget är nya föräldrar i förskoleklass, och då med max 25 per/gång.
Vi erbjuder framöver inte generella utvecklingssamtal, utan finns osäkerhet runt eleven kommer klasslärare att kontakta er. Självklart kan man som vårdnadshavare också be om att få ett extra möte insatt, men helst vill jag att det löses via telefon i första hand.


Det som gäller för barn med symptom:
• Barnet ska stanna hemma om det är sjuk. Vänta sedan minst 48 timmar efter det att barnet har blivit frisk och symtomfri innan det kan gå tillbaka till förskola/skola. • Barnet kan gå tillbaka till förskolan/skolan även om det har torrhosta, rinnsnuva/kondenssnuva eller nedsatt lukt och smak om följande stämmer: Det har gått minst 7 dagar sedan barnet blev sjuk och minst 48 timmar sedan barnet hade några andra symtom och känner sig frisk.

Detsamma gäller för dig som hämtar och lämnar:• Du ska stanna hemma om du är sjuk. Vänta sedan minst 48 timmar efter det att du har blivit frisk och symtomfri innan du kan lämna och hämta barn på förskola/skola. • Du kan lämna och hämta barn på förskolan/skolan även om du har torrhosta, rinnsnuva/ kondenssnuva eller nedsatt lukt och smak om följande stämmer: Det har gått minst 7 dagar sedan du blev sjuk och minst 48 timmar sedan du hade några andra symtom och känner dig frisk.

Vi på skolan kommer att göra det vi kan för att barnen ska undgå smitta i så stor utsträckning som möjligt. Det vi lärde oss mycket av i våras, är att tre faktorer påverkade extra mycket:


1: Barnens hygien. Tvätta/sprita händer, hålla arbetsytor rena.

2: Hålla avstånd och vistas ute så mycket som möjligt.

3: Barn, personal och vårdnadshavare är  hemma vid symptom och är tillbaka tidigast 48 timmer efter att man är frisk igen.

Med hopp om ett underbart läsår!/Göran ÅkessonRektor på Mimergården

En reaktion till “Info från Göran”

Kommentarer är stängda.