Information

Information från Göran, skolavslutning och organisation ht-20

Information om skolavslutning och omorganisation- Mimergården 20200531

Hej Vårdnadshavare,

Dessa läsår är snart på väg att ta slut. Vi har haft ett bra skolår och eleverna har varit positiva och duktiga. Jag är imponerad över hur bra eleverna hanterat Coronatiden och följt riktlinjerna om hygien och avstånd alldeles utmärkt! Vi har haft väldigt friska barn denna vår! Tack till er vårdnadshavare som varit noggranna och hållit sjuka barn hemma!

Skolavslutningen den 12 juni, kommer dessvärre att påverkas av Corona.Vi kommer inte ha en avslutning som vi brukar:

Eleverna kommer att vara i sina klassrum den dagen mellan 08.00-09.30. Det är endast elever och personal som har egen, liten avslutning i klassrummet.

Ni som vårdnadshavare får dessvärre inte vara med på detta.

Klockan 09.30 slutar skoldagen, och eleverna går hem eller stannar kvar på fritidshemmet/fritidsklubben. Hämtas barnen den dagen uppmanar jag er att vara noga med att hålla avstånd.

I höst får många elever nya klassrum!

Denna organisation gör vi för att det ska bli lättare att samverka mellan de två klasser som har samma årskurs. Klasserna kommer då att kallas A eller B. Så här förändras det till hösten:

Nya förskoleklassen börjar på GUL avdelning. Barnen kommer att placeras i en klass, men kommer att delas upp i basgrupper som sedan kan justeras över året. Målet är att alla förskolebarn ska känna trygghet och gemenskap med alla förskolebarn och personal. Förskoleklassen kommer också ha fritids på GUL.

Nuvarande klasser:

F-GRÖN blir 1B på RÖD avd. Ingång från framsidan, första klassrummet.

F-RÖD blir 1A på avd. RÖD i sitt nuvarande klassrum.

1-GRÖN, blir 2A på GRÖN, men får ingång från framsidan, första klassrummet.

1-RÖD blir 2B på GRÖN, ingång från framsidan, andra klassrummet

2-GRÖN blir 3A på GRÖN i sitt nuvarande klassrum.

2-RÖD blir 3B på GRÖN, ingång från baksidan, första klassrummet.

3-GRÖN, blir 4B på RÖD, ingång från baksidan, andra klassrummet

3-RÖD, blir 4A på RÖD, ingång från baksida, första klassrummet.

ÅK 4 och 5 (blivande åk5, åk6), blir kvar på BLÅ men 5A och 4B byter klassrum med varandra.

Med vänlig hälsning/Göran Åkesson, rektor Mimergården

Annons