Information

Info från Göran

Rektorsbrev till vårdnadshavare.

Här på Mimergården jobbar vi vidare i dessa Coronatider.

Barnen är väldigt duktiga och visar verkligen att de tar detta på allvar, och följer våra regler för att minska risken till smitta.

Vi tvingas göra vissa förändringar:

Utvecklingssamtal ställs in. Lärarna skickar hem omdömen. Har ni frågor om dessa när de kommer, ber jag er kontakta läraren för mer information.

Mimerkvällen, ställs in.

Inskolning för höstens förskolebarn, ställs in under våren, och vi återkommer i infobrev i maj hur det blir under hösten.

Vid sjukdom: Det jag vill uppmärksamma er föräldrar på är att barnen ska vara hemma två dagar EFTER senaste dagen de varit sjuk.

Detta är mycket viktigt utifrån smittskydd.

Personalen är uppmärksam och skickar hem barnen när detta inte följs, allt för allas skull.

Friska barn ska vara på skolan. (efter 2 dagars sjukdomskarens) Oro är inte giltig orsak till frånvaro.

Arbeta hemma: Visar ditt barn symptom på förkylning, men är piggt, ta kontakt med läraren så att barnet kan fortsätta sitt skolarbete i hemmet.

Stort tack till alla vårdnadsshavare som ändrar tider och har barnen så lite som möjligt från fritids. Detta underlättar mycket för att minimera risken för smitta!!

MVH/Göran Åkesson

rektor Mimergården