Information

Info från Göran

OBS ELEVS frånvaro. Påminnelse!

När ditt barn är hemma för sjukdom behöver du anmäla det VARJE sjukdag
innan kl 08:00!
Två system ni måste använda:


1 DEXTER, där anmäler ni SKOL-frånvaro.

2 TEMPUS, där anmäls fritids-frånvaro, eller tider för närvaro.

/Göran , rektor

Annons