Information

Info från kommunen

Image.jpeg
Vårdnadshavare!
I dessa Corona-tider är det viktigt att vi hjälps åt och är så noggranna som möjligt.
Påminner om att när era barn varit sjuka,  SKALL de vara i hemmet 2 dagar till som friska, innan de återvänder till skolan. Detta för att inte föra smitta vidare.