Information

Info angående Corona

Anna Örjebo

Förvaltningschef Barn och utbildning

063-143000

anna.orjebo@ostersund.se

Uppdaterad information om Corona/Covid-19

Det finns fortfarande inte risk för allmän smittspridning I Jämtland.

För Östersunds kommun gäller fortsatt att vi förhåller oss till de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. 

Information gällande förskola/fritidshem/grundskola/grundsärskola

  • Om ni som vårdnadshavare är hemma för befarad eller bekräftad Coronasmitta ska även era barn vara hemma
  • Personalen på förskola/fritidshem/grundskola/grundsärskola har fått ökade befogenheter att neka barn/elever att komma in i lokalerna om barnet/eleven visar symptom på luftvägsbesvär, till exempel feber, hosta eller snuva. Respektera deras anvisningar. 
  • Det råder besöksförbud i kommunens förskolor/fritidshem/

grundskolor/grundsärskolor. Endast behöriga personer får vistas i lokalerna. Till behöriga personer räknas barn och elever, personer som hämtar/lämnar sina barn och personer som har arbete att uföra i lokalerna

  • Städrutinerna skärps i lokalerna. 
  • Förvaltningsledningen har ett kristeam där även säkerhetsansvarig och skolhälsovård/skolläkare ingår. Vi följer kontinuerlig utvecklingen 

Information gällande skola

  • Prao årskurs 8 ställs in
  • Nationella prov genomförs i vanlig ordning
  • Simundervisning för åk 2, 3 samt grundsärskolan ställs in
  • Friluftsdagar kommer arrangeras i närområdet
  • Rektor kommer informera om det blir ytterligare restriktioner som berör just er skola/förskola

Fortsatt information kommer om/när smittoläget förändras. Följ gärna kommunens information på http://www.ostersund.se

Anna Örjebo, Förvaltningschef, Barn och utbildning