Information

Likarättsutbildning

Lika rätt på förskola och skola! Ett digitalt helhetsgrepp på grundläggande nivå.

Likarättsprojektet är ett projekt som drivs av Barnombudet i Uppsala, BOiU, i samarbete med Östersunds kommun och finansieras av Arvsfonden. Likarätt har tagits fram med Barnkonventionen i åtanke och handlar om att aktivt främja alla barns och elevers lika rättigheter och möjligheter, motverka kränkningar och trakasserier och att låta barn och elever vara delaktiga och bli lyssnad på. Likarättsutbildningen är en kort, grundläggande utbildning som bland annat behandlar frågor som barns rättigheter, vuxnas skyldigheter, kränkningar, trakasserier, diskrimineringsgrunderna och normkritik. Utbildningarna betonar vikten av att arbeta främjande och förebyggande, skapa goda relationer, trygghet. Här finns tips, idéer och möjlighet för dig som vårdnadshavare att reflektera över hur du kan stötta ditt barn.

Utbildningen kräver inga förkunskaper och erbjuds kostnadsfritt till alla förskolor och skolor i Uppsala och Östersund. De finns riktade för de fem grupperna nedan:

 •All personal på förskolor och skolor (e-learning)

•Vårdnadshavare (e-learning)

 •Barn 4-8 år (power point)

 •Barn 9-12 år (power point)

 •Unga 13-18 år (power point)

Januari till Mars 2020 kommer pilotskolorna i Östersund att genomgå utbildningarna. Ditt barns förskola är en pilotförskola. Jag hoppas att du har möjlighet att genomföra utbildningen på ca 20 minuter och fylla i en utvärdering efteråt. Här finns länken till utbildningen för dig vårdnadshavare Likarätt vårdnadshavare.
https://likaratt.boiu.se/wp-content/uploads/vardnadshavare/

Notera att hemsidan kommer att uppdateras, förändras och ännu inte är klar.  Hösten 2020 får förhoppningsvis fler skolor i Uppsala, Östersund och runt om, möjlighet att genomgå utbildningen. 

Hälsningar 

Åsa Granquist asa.granquist@ostersund.se Likarättsprojektet i Östersund