Veckobrev

Veckobrev inför v 12

Hej!

En fantastisk start på veckan efter lovet! I veckan har vi arbetat med veckans bokstav, Gg. Vi har arbetat färdigt med våra siffror och avslutade med talet 10 i onsdags. Resterande arbeten och aktiviteter som vi pysslat med har ni sett på bilder på bloggen.

Till veckan ska vi till Frösö skidlek med hela avd röd, vi åker med bokad buss. De får gärna ta med sig varm dryck, smörgås och frukt, INGEN GODIS! Vi tar med oss skidor som finns på skolan. Vi bjuder på hamburgare och åker tillbaka till skolan vid ca kl 12. Kom i håg att vi har nötförbud på skolan och vid utflykter!

Måndag: veckans bokstav, berättar bok.
Tisdag: idrott inne, ta med ombyte och handduk.
Onsdag: matematik, El Sistema och kompisar.
Torsdag: matematik och listor på Ipad.
Fredag: Frösö skidlek. Se info ovan. Sara ledig.

Trevlig helg från oss på röd

Annons
Information

Likarättsutbildning

Lika rätt på förskola och skola! Ett digitalt helhetsgrepp på grundläggande nivå.

Likarättsprojektet är ett projekt som drivs av Barnombudet i Uppsala, BOiU, i samarbete med Östersunds kommun och finansieras av Arvsfonden. Likarätt har tagits fram med Barnkonventionen i åtanke och handlar om att aktivt främja alla barns och elevers lika rättigheter och möjligheter, motverka kränkningar och trakasserier och att låta barn och elever vara delaktiga och bli lyssnad på. Likarättsutbildningen är en kort, grundläggande utbildning som bland annat behandlar frågor som barns rättigheter, vuxnas skyldigheter, kränkningar, trakasserier, diskrimineringsgrunderna och normkritik. Utbildningarna betonar vikten av att arbeta främjande och förebyggande, skapa goda relationer, trygghet. Här finns tips, idéer och möjlighet för dig som vårdnadshavare att reflektera över hur du kan stötta ditt barn.

Utbildningen kräver inga förkunskaper och erbjuds kostnadsfritt till alla förskolor och skolor i Uppsala och Östersund. De finns riktade för de fem grupperna nedan:

 •All personal på förskolor och skolor (e-learning)

•Vårdnadshavare (e-learning)

 •Barn 4-8 år (power point)

 •Barn 9-12 år (power point)

 •Unga 13-18 år (power point)

Januari till Mars 2020 kommer pilotskolorna i Östersund att genomgå utbildningarna. Ditt barns förskola är en pilotförskola. Jag hoppas att du har möjlighet att genomföra utbildningen på ca 20 minuter och fylla i en utvärdering efteråt. Här finns länken till utbildningen för dig vårdnadshavare Likarätt vårdnadshavare.
https://likaratt.boiu.se/wp-content/uploads/vardnadshavare/

Notera att hemsidan kommer att uppdateras, förändras och ännu inte är klar.  Hösten 2020 får förhoppningsvis fler skolor i Uppsala, Östersund och runt om, möjlighet att genomgå utbildningen. 

Hälsningar 

Åsa Granquist asa.granquist@ostersund.se Likarättsprojektet i Östersund

Skolarbete

Lite av veckans jobb🤩