Information

Info om Coronavirus

Med anledning av Coronaviruset bifogar vi en länk till Östersunds kommun.

https://ostersund.se/om-webbplatsen/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv/2020-03-06-har-du-som-elev-varit-i-ett-omrade-dar-coronaviruset-finns.html