Föräldrarådsprotokoll

Föräldrarådsprotokoll

Protokoll Mimergårdens föräldraråd 9/12 2019

1. Mötets öppnande

2. Presentationsrunda Närvarande; Göran Åkesson(rektor), Cecilia Thorgerson (lärare), Josefin Stefansson, Mikael Göransson, Mervi Kemppainen, Pernilla Fredriksson, Ronja Näppä Hansson samt Johan Andersson.

3. Val av ordförande: Göran Åkesson

4. Val av sekreterare: Mervi Kemppainen

5. Val av justerare; Johan Andersson och Ronja Näppä Hansson

6. Föregående protokoll; Föregående protokoll bordläggs.

-Toaletter: Vaktmästaren Hasse och Göran kommer att göra en genomgång tillsammans av skolan toaletter och lås, Göran återkommer med resultat när detta genomförts.

-Mer grönsaker till lunch och uppdelning i skålar: Det serveras 5 byttor grönsaker till lunchen.

-Mer vuxna i kapprummet: Under kl 7.30-08.00 är kapprummen förstärkt med fler vuxna, och till viss del under resten av dagen i mån av personal.

7. Utskick av protokoll; Senast 2 veckor efter mötet ska protokollet vara utskickat.

8. Elevvårdsprotokoll;

Frågor som tagits upp är

– Förekomst av fula ord hos vissa barn

Det finns elever som använder fula ord i skolan. Eleverna själva har kommit med olika ideer hur de kan stoppa användande av detta, exempel så föreslår eleverna att de kan säga till en vuxen eller den enskilda när fula ord uttalas. Att den enskilde själv kan styra eller stoppa sig själv från att uttala fula ord. Vidare föreslogs att lärare skickar hem lapp till föräldrarna samt införa ett poängsystem.

– Arbetsro i klassrum och idrott

Det finns olika metoder att arbeta med arbetsro i klassrummen samt idrotten. En metod som vissa klasser arbetar efter är ”trafikljuset” där trafikljusens tre färger används för att få till arbetsro i klassrummet. Där röda ljuset står för att det ska vara tyst i klassrummet, orange, ok för småprat under arbete och grönt för att det är ok att prata. Andra förslag till förbättrad arbetsro var att ha musik i klassrummet samt att elever som stör stannar inne och jobbar under rasten.

– Pulshöjande aktivitet

Eleverna har pulshöjande aktiviteter några gånger i veckan eller i vissa klasser varje dag, dessa utövas under skoldagen. Vissa klasser har pulshöjande aktivitet på morgonen innan lektion där de springer en kortare runda runt skolan, andra ha pulshöjande aktivitet 5 minuter före och efter lektion där olika pulshöjande rörelser görs. De är okej att ha olika pulshöjande aktiviteter i klasserna.

Resultat av den pulshöjande aktiviteten upplevs som positivt från lärare, då det upplevs som lugnare på lektionerna. Eleverna själva upplever att de får en bättre hälsa, att de arbetar bättre och känner sig piggare i skolan och vill fortsätta med aktiviteten.

På senaste stor röris förekom det elever som inte ville vara med och göra rörelserna. Det är bra att elever som känner att de inte vill följa rörelserna, får alternativa rörelser att göra under rörisen som passar dem.

9. Fritidshem

Fritidshemmet har stängt för planering vid 3 tillfällen under vårterminen, aktuella datum är 7 januari 2020, 20 maj 2020 samt 8 juni 2020. De barn som är i behov av fritids dessa dagar kommer då hålla till på Ängsmogården. Klubben kommer att hålla stängt den 7 januari 2020. Det är önskvärt att lägga in behovet av fritids dessa datum i Tempus i god tid, för möjlighet att göra en bra planering för den dagen utifrån måltider samt personal.

10. Fritidsklubben, förslag på ändring, tjänstemannaförslag; Tidigare i höst kom ett tjänstemannaförslag på att slopa den avgiftsfria fritidsklubben. Politikerna har inte fattat något beslut i denna fråga utan skjutit fram beslutet. Förslaget har inte väckt positiva känslor hos föräldrar på skolan där de vuxna ser en försämring för de elever som berörs av detta, om förslaget går igenom.

11. Friendsenkät; Eleverna har fått svara på en Friendsenkät tidigare i höst, återkoppling av enkäten kommer i veckan. Det kommer även en Friendsrepresentant från Umeå som kommer att träffa 12 elever på Mimergården för att höra om Friendsarbetet som är på skolan. Det är 5e året som skolan har ett samarbete med Friends.

11a. El Sistema; Det är slut med El Sistema för denna termin. El Sistema upplever att det har varit roligt att spela och sjunga på Mimergården. Det har varit bra med besökare under onsdagarna, ca 70 st personer varje gång. El Sistema kommer tillbaka för att underhålla oss i vår.

12. Skolavslut; Det är skolavslutning på Mimergården den 18 december 2019. Avslutningen hålls mellan kl. 8-9.30. Efter det så är det hemgång eller fritidshem/klubb för de som behöver det.

13. Kvarglömda kläder; Det finns lådor för kvarglömda kläder vid båda ingångarna på grön och röd, lådor finns även på blå avdelning samt stora entrén. Tyvärr blir dessa kvarliggande kläder liggandes länge i lådorna, trots påminnelse att hämta och ta hand om kläderna. Vi beslutade att kläder som inte tas hand om kommer att tas rätt på och skänkas till hjälporganisationer i stället för att slängas. Rensning görs ca 4 ggr per år.

14. Punkter från föräldrar;

1. Skräpiga trapphus: Trapphusen upplevs som skräpiga på Mimergården där det finns rester av fruktskal, papper och pinnar/kottar. Detta lyfts på avdelningarna för att arbeta vidare med lösningar.

2. Önskemål att inte ändra tid för föräldraråd.

Det är bra att undvika att ändra tiden för föräldraråd.

3. Måltider

Det finns elever som upplever att det inte finns tillräckligt med mat vid lunchen, och inte kan äta sig mätta. Om maten skulle ta slut på en avdelning så kan det hämtas mat i köket eller på de andra avdelningarna. Generellt så ska maten räcka och vissa maträtter är portionerade men mat såsom lasagne, grytor osv upplevs ta slut snabbare.

15. Vårens föräldrarådsmöten; Datum och tid för vårens föräldraråd är 12/2-2020 samt 7/5-2020 kl. 18.00

16. Kallelse; Kallelse för nästa föräldraråd görs av sekreteraren, 2 veckor innan mötet.

Kom ihåg att du som förälder alltid kan kontakta en av representanterna eller rektor med frågor, synpunkter och förslag som ska lyftas i föräldrarådet.