Föräldrarådsprotokoll

Föräldrarådsprotokollet,

Ursäkta för sent utskick, trodde helt enkelt att vi hade fixat det. Vi ska bättra oss till nästa gång!

Protokoll Mimergårdens föräldraråd 7/10 2019

 1. Mötets öppnande

  Presentationsrunda
  Närvarande; Göran Åkesson (rektor), Cecilia Thorgerzon (lärare), Josefine Stefansson, Malin Svemark, Anders Lagroix Kronlund, Sergio Diaz, Mikael Göransson, Hanadi Dana, Anna Hallqvist, Mervi Kemppainen, Jannike Larsson, Emilia Westh, Johan Andersson,
 • Val av ordförande; Göran Åkesson

  Val av sekreterare; Emilia Westh
 • Val av justerare; Josefine Stefansson och Malin Svemark
 • Föregående protokoll; Föregående protokoll bordläggs.
 • Utskick av protokoll; Senast 2 veckor efter mötet ska protokollet vara utskickat.
 • Elevrådsprotokoll; Elevråd skedde 19/9 -19.
  De inkom många frågor och åsikter från klasserna.
  – Både barn och vuxna går in med skor vilket inte är okej. Göran kollar upp med städ om att se till så att skoskydd finns dagligen vid varje ingång.  
  – Det finns barn som säger elaka saker mot andra.
  – En klass önskar krokar till hyllor. Det är köpstopp för tillfället men Göran tar det vidare när köpstoppet hävs.
  – Mer grönsaker till lunch och även uppdelat i olika skålar – Göran lyfter frågan med skolköket.
  – Mer vuxna i kapprummet – Skolan ser över schemat för att möjliggöra mer personal
  Det funkar bra:                                                                 Det funkar mindre bra:
  Bodarna ute på skolgården och lek i skogen           Fotbollsplanen, där blir det mycket bråk.
  Varje klass får tillbaka frågor att diskutera och arbeta med:
  Hur väljer vi rättvisa lag t.ex. i fotboll?
  – Vi håller koll på om någon är ensam och frågar om den vill vara med
  – Vi är försiktig med skolan och andras saker.
  – Hur gör vi med vinterns snöbollskrig?
 • Mimergårdens ordningsregler; Göran går igenom skolans ordningsregler.
  Det är samma som förut men i annan layout.
 • Skolfotografering; Genomförd idag, 7/10.
  Det gick snabbt och smidigt och med liten frånvaro.
  Viktigt att alla lägger ut beställningskoderna på bloggarna.
  Frågan om vi ska ha skolkatalog kommer upp och för att en beställning ska kunna göras krävs det minst 50 beställningar. Malin skriver ut lappar och delar ut till klasslärarna som delar ut till eleverna. Lapparna ska lämnas in senast 18/10.
 • Uppmaning; Se över barnens extrakläder. Det ligger enormt mycket kläder runt om på skolan ”utan ägare”. Kolla även igenom barnens lådor då det många gånger saknas kläder som behövs, t.ex. byxor och strumpor då barnen blir blöt ofta nu under hösten.
 •  Nuläge; Kommunen har beslutat om ny skolindelning utifrån att skollagen säger att skolan ska vara uppdelad i låg-, mellan- och högstadier. Fr.o.m. hösttermin 2020 blir Mimergården en F-6-skola. Särskolan flyttas till Körfältet för att göra plats för åk 6.
  Skolan kommer diskutera organisationen under vårterminen.
 • www.mimergarden.seNy webbadress för att snabbt och enkelt komma till Mimergårdens sida på Östersunds kommuns hemsida. Där finns skolans plan för diskriminering och kränkande behandling, kontaktuppgifter och annan information.
  Där ligger även alla bloggar länkade så att det enkelt går att hitta.
 • Punkter från föräldrar;
  1. Information:
  Likvärdig information i bloggar önskas. Lössinformationen gick t.ex. endast ut i två bloggar under fredagen. Göran förklarar att det kan ha att göra med att informationen kommer till skolans vetskap sent under dagen vilket innebär att många lärare redan har hunnit gå hem.
  Förslag från föräldrarådet är att i alla fall fritids/klubben lägger ut informationen snabbt då dom är på plats under hela dagen.
  2. Skolmat: Önskemål inkommer att kökspersonalen ska ha bättre koll på allergener och vad maten innehåller samt skriva upp det på matsedeln. 
  Mimergårdens elever erbjuds endast en maträtt varje dag (övriga kommunen erbjuds två) p.g.a. platsbrist.
  3. Duscharna: Duscharna på Torvallaskolan är under all kritik. Smutsiga och luktar illa.
  Många elever vill inte duscha. De är i stort behov av renovering men en eventuell storstädning kommer ske av Torvallaskolan då deras elever uttrycker samma sak.
  4. Toaletter: Eleverna påpekar att låsen på toaletterna är dåliga. Enligt vaktmästaren Hasse funkar låsen bra. Efter förtydligande från föräldrar så är det att handtagen åker ner när någon på utsidan rycker i dörren. Göran tar det vidare till Hasse och de kollar upp en lösning. Det är även dåligt ljus på toaletten. Hasse byter lampor med jämna mellanrum men en anledning till känslan av dåligt ljus kan vara att ljuset går igång långsamt.
  5. Cyklar: Någon/några skruvar lös muttrar/skruvar på cyklarnas hjul. Göran tar det vidare till klasserna.
  6. Tempus/Dexter: Vissa datum har varit/är låsta i Tempus. Göran svarar att kommunen gjorde en mindre bra låsning av flera veckor under sommarlovet och de dagar som är låsta under hösten är datum då fritids har planeringsdagar och för att undvika att stå med för mycket personal och för mycket mat beställt så provar de den här metoden.
  I Dexter går det endast att anmäla frånvaro. Vill man nämna en anledning så får det ske via mail/sms.

 • Nästa möte; 3/12 kl. 18.00

Kom ihåg att du som förälder alltid kan kontakta en av representanterna eller rektor med frågor, synpunkter och förslag som ska lyftas i föräldrarådet!

Klass Kontaktuppgifter
Fsk Röd Mervi Kemppainen; mervikemppainen76@gmail.com
Sergio Diaz; zodiaz62@gmail.com
Fsk Grön Emilia Westh; emiliawesth@live.se
Jannike Larsson; jannike_larsson@hotmail.com
1 Röd Mikael Göransson; medborgare063micke@gmail.com
Anna Hallqvist; anna_hallqvist@outlook.com
1 Grön Hanadi Dada; hanadi_dada@hotmail.com
2 Röd Malin Svemark; 87malin.s@gmail.com
Madeleine Larsson; madeleine.larsson@telia.com
2 Grön Malin Eriksson; malin.b.eriksson@lansstyrelsen.se Ronja Näppä Hansson; remnhansson@gmail.com
3 Röd Pernilla Fredriksson; p-f25@hotmail.com Johan Andersson; joa.andersson@gmail.com
3 Grön  
4A Ulrika Jönsson; ulrikaj87@hotmail.com
Malin Eriksson; malin.b.eriksson@lansstyrelsen.se
4B Josefine Stefansson; j_stefansson@hotmail.com
Jonathan Bonin; ordforande.Teamfx@gmail.com /jonathan.stuntman@gmail.com
5A Anders Kronlund; kronlundanders@hotmail.com
Johan Andersson; joa.andersson@gmail.com
5B Linda Bylsäter Hansson, libyha@hotmail.com
Ulrika Jönsson; ulrikaj87@hotmail.com
Rektor Göran Åkesson; goran.akesson@ostersund.se
Föräldrarådsmail frad.mimergarden@gmail.com

Annons
Information

Maskeraddisco

Hej!

Ett förtydligande gällande maskeraddisco imorgon.

Man får gärna komma utklädd, inget tvång. Man får måla något litet i ansiktet, inte hela ansiktet och inte fullt med blod. Man får inte ha masker eller vapen med sig. Vi kommer jobba lite först, efter fruktstunden har vi disco så alla hinner vara med.