Skolarbete

Dagens jobb

Idag har vi haft ASL = att skriva sig till läsning. De fick lista M-ord. Det är talsyntes på Ipaden, de hör bokstavsljuden när de skriver. Detta kommer de arbeta med under f-3.

Annons