Skolarbete

Besök av Friends

I veckan hade vi besök av medlemmar från Friends, vi fick leka två lekar. Detta är en samarbetslek där man pekar på golvet där kompisen ska sätta sin fot/hand. Den andra leken var ”viskleken”. En rolig stund😊
Friends är en organisation som arbetar mot mobbning. På skolan har man 1 representant från varje klass från åk 2-5. De kommer till oss mindre och leker. Nästa gång blir i november.
Annons
Skolarbete

Dagens jobb

Idag har vi haft ASL = att skriva sig till läsning. De fick lista M-ord. Det är talsyntes på Ipaden, de hör bokstavsljuden när de skriver. Detta kommer de arbeta med under f-3.