Skolarbete

Lite jobb vi gjort i veckan👍

Massage, musik med El Sistema och bokstaven S på IPad.
Våra första mål är uppfyllda! Tema ”yrken” på SO är avslutat.
Annons